BA BƯỚC ĐỂ VÀO THIÊN ĐÀNG

NHẬN BIẾT TỘI

Đức Chúa Trời yêu bạn! Ngài dành cho bạn một cuộc sống tuyệt vời với Ngài. Nhưng tội lỗi đã ngăn cách con người với Đấng Tạo Hóa, hủy hoại tất cả những điều tốt đẹp Ngài dành cho bạn. Cái giá của tội lỗi chính là sự chết kinh khiếp và vĩnh viễn dành cho cả linh hồn và thể xác, cả đời này và đời sau.

ĂN NĂN

Chúa Giê-xu là giải pháp duy nhất của Đức Chúa Trời cho vấn đề tội lỗi của chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời đã trở nên con người, chịu chết vì tội chúng ta. Qua Đức Chúa Giê-xu chúng ta được sự tha thứ tội lỗi và được phục hồi mối tương giao với Đức Chúa Trời, được thoát khỏi sự chết và được sự sống vĩnh phước.

TIN

Chúng ta phải đặt đức tin của chúng ta vào Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của mình. “Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời.” Chúng ta được cứu, được tha tội, được sống vĩnh phước cùng Đức Chúa Trời trên thiên đàng chỉ bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ.

Bạn được sinh ra trên đời này có phải với mục đích sở hữu của cải, danh vọng và quyền lực? Khi qua đời chúng ta lại không đem theo được gì. Tại sao vậy? Giá trị đích thực của bạn là gì?

THẮC MẮC NIỀM TINxem thêm

LỜI CHỨNGxem thêm

tìm nhà thờ tin lành

Video Nổi Bật