Lời Ngỏ

Đại mạng lệnh Chúa dành cho mỗi chúng ta Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”

Bạn rất muốn thực thi đại mạng lệnh mà CHÚA giao cho bạn để cứu người nhưng lại gặp các trở ngại:
– Không biết làm chứng.
– Bạn không đủ tự tin.
– Bạn không có thời gian để đi ra làm chứng trực tiếp.
– Bạn không có cơ hội tiếp cận thân hữu….

Cậy ơn CHÚA website nguontinhyeu.com ra đời với mong muốn “Chia sẻ Nguồn Tình Yêu “ của Cứu Chúa cho mọi người qua phương tiện Internet.

Chúng tôi tập hợp tất cả các truyền đạo đơn, câu hỏi và các lời giải đáp thật dễ hiểu, việc của chúng ta là mỗi ngày dành 1 phút để chia sẻ Tin Lành cho những người chưa tin qua các trang mạng xã hội thật nhanh chóng dễ làm, hãy có đồng tâm tình như sứ đồ Phao-lô trong I Cô-rinh-tô 9:22b
“…tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào.”

Mọi đóng góp ý kiến, bài viết, lời làm chứng vui lòng email cho chúng tôi qua điện thư nguontinhyeu316@gmail.com

Muốn thật hết lòng!