Giới Thiệu Website Nguồn Tình Yêu 

Website Nguồn Tình Yêu nhằm mục đích giới thiệu tình yêu lớn của Thượng Đế dành cho nhân loại, Kinh Thánh chép rằng “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” – Giăng 3:16 Chúng Tôi là những người đã “Tin” và được nhận Sự Sống Đời Đời từ lời hứa của Thượng Đế một cách rõ ràng và chắc chắn ấy.

Qua Website Nguồn Tình Yêu chúng tôi hy vọng mang đến cho quý độc giả những câu trả lời giá trị nhất cho cuộc đời của mình, tìm được một Đấng Sống, một Chân Thần để tôn thờ.

Chúng tôi không khuyên bạn tin theo một tôn giáo nhưng tin vào Đấng có quyền năng thật sự là Chúa của các chúa – Vua trên muôn vua, Đấng đã giải cứu cuộc đời của hàng tỉ con người thoát khỏi đau khổ, thất vọng, tội lỗi, bất an… đến sự vui mừng, bình an, hy vọng và quan trọng hơn là hưởng được thiên đàng phước hạnh đời đời!