Có Phải Giê-xu Là Đường Duy Nhất Dẫn Đến Thiên Đàng?

Có phải Giê-xu là đường duy nhất dẫn đến Thiên Đàng?

Trả lời: Cơ bản tôi là người tốt thế thì tôi được đi Thiên đàng. Đồng ý, thế thì tôi chỉ làm một ít điều xấu, tôi không làm được nhiều điều tốt, tôi cũng đi Thiên đàng. Thượng Đế sẽ không đưa tôi đi địa ngục ngay bởi vì tôi không đọc Kinh Thánh. Thời gian đã thay đổi tôi. Chỉ thật sự là kẻ xấu như kẻ làm tổn hại trẻ con và những kẻ giết người mới đi địa ngục chứ!

Đây là những lý do cơ bản phổ biến của tất cả mọi người, nhưng sự thật đó là những lời nói dối. Sa tan, kẻ thống trị thế gian phát họa ra những ý nghĩ này trong đầu óc chúng ta. Hắn và bất cứ ai theo đường lối hắn là kẻ thù của Thượng Đế –  I Phi-e-rơ 5:8. Sa tan chính hắn luôn luôn trá hình như một kẻ tốt – II Cô-rinh-tô 11:14, nhưng nó kiểm soát trên tất cả tư tưởng không thuộc về Đức Chúa Trời. “ Sa tan thần của thế giới tội ác này đã làm mù tư tưởng của những người vô tín vì thế họ không thấy vinh hiển chiếu sáng của Tin Lành soi sáng trên họ. Họ không hiểu sứ điệp về vinh hiển của Đấng Christ, Đấng chính xác chân dung của Thượng Đế.” – II Cô-rinh-tô 4:4

3

Thật là dối trá khi tin rằng Thượng Đế không để ý những tội nhỏ và địa ngục dành riêng cho những kẻ xấu. Tất cả những tội lỗi đã phân cách chúng ta khỏi Đức Chúa Trời, cho dù một lời nói dối nhỏ. Mọi người đều đã phạm tội, không một ai đủ xứng đáng để chính họ được vào Thiên đàng – Rô Ma 3:23. Được vào Thiên đàng không phải trên căn bản tốt hay xấu, trong trường hợp đó chúng ta sẽ bị hư mất tất cả. “Nhưng nếu bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm nữa; bằng chẳng thì ơn không còn phải là ơn.” – Rô Ma 11:6. Chúng ta không thể làm những điều lành để tìm được đường về Thiên đàng. – Tít 3:5

“Bạn chỉ vào được Thiên đàng qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.” – Ma-thi-ơ 7:13. Cho dầu người tin Chúa không phải là số đông, và họ sống trong nếp sống tội lỗi, nhưng Thượng Đế không tha thứ điều đó. “Sống như thế, anh chị em đã theo đường lối của đời này, theo kẻ lãnh đạo cầm quyền chốn không trung, là tà linh hiện đang hành động trong những người không vâng phục Đức Chúa Trời.” – Ê-phê-sô 2:2. Khi Đức Chúa Trời tạo nên thế giới nó rất hoàn hảo. Mọi việc đều tốt lành. Sau đó Ngài dựng nên A-Đam và Ê-va và ban cho họ ý chí tự do vì thế họ có quyền chọn lựa vâng lời theo Đức Chúa Trời hoặc không theo Ngài. Nhưng A-Đam và Ê-va, những con người được Đức Chúa Trời tạo dựng đầu tiên đã bị cám dỗ bởi Sa tan không vâng lời Đức Chúa Trời và họ đã phạm tội. Điều này phân rẻ họ (Kể cả những thế hệ về sau và chúng ta) khỏi mối tương quan mật thiết với Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng toàn hảo không hề có tội lỗi.

Chúng ta vì là những tội nhân không thể làm được điều đó cho chính mình. Vì thế Đức Chúa Trời làm một đường lối để chúng ta được liên hiệp với Ngài trong Thiên đàng. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” – Giăng 3:16 “Tiền công của tội là sự chết, nhưng quà tặng của Thượng Đế là sự sống vĩnh cửu qua Chúa Giê-xu Christ Cứu Chúa chúng ta.” – Rô Ma 6:23. Chúa Giê-xu đã giáng sinh để dạy cho chúng ta đường lối và Ngài đã chết vì tội chúng ta để chúng ta không còn có tội. Sau khi chết ba ngày Chúa đã từ phần mộ sống lại. Rô Ma 4:25 chứng minh Ngài đã chiến thắng sự chết. Ngài làm cầu nối giữa khoảng cách Thượng Đế và con người để chúng ta có mối liên hệ cá nhân với Ngài nếu chúng ta bằng lòng tin. Và đây là đường lối để có sự sống đời đời – Nhận biết Cha, Đức Chúa Trời chân thật duy nhất, cùng Giê-xu Christ là Đấng Cha sai đến thế gian – Giăng 17:3

1

Hầu hết mọi người đều tin Thượng Đế và Sa tan cũng vậy. Nhưng muốn có sự cứu rỗi chúng ta phải quay trở lại với Đức Chúa Trời thiết lập mối liên hệ thân thiết, xa lánh tội lỗi và theo Ngài. Chúng ta phải tin vào Chúa Giê-xu với mọi điều chúng ta có và mọi việc chúng ta làm. “Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ, ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả.” – Rô Ma 3:22. Kinh Thánh dạy rằng chẳng có đường lối cứu rỗi nào khác hơn Chúa Giê-xu. Giăng 14:6 Chúa Giê-xu nói: “ Ta là đường đi, chân lý và sự sống chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.”

Chúa Giê-xu là con đường Cứu rỗi duy nhất, bởi vì chỉ có Ngài là Đấng trả thay án phạt tội lỗi của chúng ta. Rô Ma 6:23 Không có tôn giáo nào khác dạy về tội nghiêm khắc và sâu sắc cũng như hậu quả của nó. Không có tôn giáo nào khác đưa ra giá phải trả vô hạn như là Chúa Giê-xu đã đáp ứng. Không có tôn giáo nào có người sáng lập là “Thượng Đế làm người” – Giăng 1:1,14 – Chỉ có một phương pháp để trả món nợ vô hạn. Giê-xu phải là Đức Chúa Trời để Ngài có thể trả món nợ của chúng ta. Chúa Giê-xu phải làm người để Ngài có thể chết. Sự cứu rỗi chỉ được thực hiện qua đức tin vào Chúa Giê-xu Christ. “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu.” – Công vụ 4:12.

Bạn có một quyết định tin nhận Chúa Giê-xu Christ vì những điều mà bạn đã đọc ở đây? Nếu đúng vậy, bạn chỉ cần thành tâm thưa với Ngài mấy lời, đại ý như sau:
‘Kính lạy Thượng Đế là Đấng tạo dựng nên con, lâu nay con sống theo ý của con và không tôn thờ Ngài.  Giờ đây, con vui mừng cảm tạ Ngài vì Ngài đã yêu thương con, đã ban Chúa Giê-xu giáng thế làm người, chịu chết thay tội lỗi của con; con bằng lòng tin và tiếp nhận Ngài.  Xin Chúa tha tội cho con, ngự vào lòng con, nhận con làm con của Ngài, làm Chúa cuộc đời con.  Xin Chúa giúp con sống theo Lời Ngài để đời con thoả vui và có ý nghĩa, con cảm tạ Ngài.  Con thành tâm cầu nguyện, nhân danh Chúa Giê-xu.  A-men.’ (*)?

(*) A-men có nghĩa là ‘thành tâm nguyện ước như vậy’.

Nếu bạn thật lòng nói lời cầu nguyện trên đây với Chúa Giê-xu thì ngay giờ này bạn được chính Đức Chúa Trời gọi bạn là con của Ngài. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm nhiều điều lạ lùng trên đời sống bạn kể từ khi bạn mời Ngài làm Chủ cuộc đời mình. Chúng tôi xin hoan nghênh bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn những bước đầu tiên trên con đường theo Chúa. Xin bạn hãy LIÊN HỆ với chúng tôi để được hướng dẫn thêm.


Nguontinhyeu.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *