Đức Tin Vào Đức Chúa Trời Và Khoa Học Có Mâu Thuẫn Với Nhau?

Đức tin vào Đức Chúa Trời và khoa học có mâu thuẫn với nhau?

Trả lời: Khoa học được định nghĩa là “Quan sát, xác định, mô tả, điều tra thực nghiệm, và lý thuyết giải thích hiện tượng.” Khoa học là một phương pháp mà nhân loại có thể sử dụng để đạt được một sự hiểu biết lớn hơn về vũ trụ tự nhiên. Đây là sự tìm kiếm kiến thức thông qua quan sát. Tiến bộ trong khoa học chứng minh phạm vi lý luận tính của con người và trí tưởng tượng.

Tuy nhiên, niềm tin trong khoa học không bao giờ được như niềm tin của chúng ta trong Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể có niềm tin vào Đức Chúa Trời và tôn trọng khoa học, miễn là chúng ta nhớ điều nào là hoàn hảo và điều nào là không.

2

Niềm tin vào Đức Chúa Trời là sự tin tưởng của đức tin. Chúng ta đặt niềm tin chắc chắn vào Con Ngài để được cứu rỗi, tin vào Lời của Ngài để được hướng dẫn, và tin vào Chúa Thánh Linh của Ngài để được hướng dẫn. Đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa phải tuyệt đối, bởi khi đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời, chúng ta dựa vào sự toàn hảo, toàn năng, toàn tri của Đấng sáng tạo.

Niềm tin trong khoa học chỉ dựa trên trí tuệ và không có gì hơn nữa. Khoa học trong suốt lịch sử đã mắc sai lầm về nhiều điều, chẳng hạn như hình dạng của trái đất, quyền lực thời gian, vắc xin, truyền máu, và ngay cả tái tạo.

Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ sai.

Hãy học thêm về cách Đức Chúa Trời xây dựng vũ trụ của chúng ta, điều đó sẽ giúp toàn nhân loại chân thành biết ơn những kỳ quan của tạo hóa. Mở rộng kiến thức của chúng ta sẽ giúp chống lại bệnh tật, sự thiếu hiểu biết, và hiểu lầm. Tuy nhiên, khi các nhà khoa học tổ chức niềm tin vào lý luận của con người trên niềm tin vào Đấng Tạo Hóa của chúng ta đó là điều nguy hiểm. Những người này không khác với bất cứ ai hiến dâng cho tôn giáo, họ đã lựa chọn niềm tin vào con người và sẽ tìm các sự kiện để bảo vệ niềm tin đó.

1

Tuy nhiên, các nhà khoa học dựa trên lý trí, cả những người không tin vào Đức Chúa Trời cũng đã thừa nhận sự thiếu hoàn chỉnh trong sự hiểu biết về vũ trụ. Họ đã công nhận khoa học không thể chứng minh Đức Chúa Trời hay Kinh Thánh, cũng giống như nhiều người trong số họ cũng đã đưa ra nhiều lý thuyết, nhưng cuối cùng cũng không thể chứng minh hay bác bỏ. Khoa học được hiểu là một môn học thực sự trung dung, chỉ tìm kiếm sự thật, không phải đẩy mạnh về đề tài thảo luận.

Nhiều môn khoa học cũng đã hỗ trợ sự hiện hữu và công việc của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 19:1 nói: “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc của tay Ngài làm.” Khi khoa học hiện đại phát hiện thêm về vũ trụ, chúng ta tìm thấy bằng chứng về sự sáng tạo. Sự phức tạp đáng kinh ngạc và sao chép DNA, sự phức tạp khó hiểu và nối khớp nhau của các định luật vật lý, và sự hòa hợp tuyệt đối các điều kiện và hóa học ở đây trên trái đất hỗ trợ phục vụ cho tất cả các thông điệp của Kinh Thánh.

Nếu bạn tin rằng đức tin vào Thiên Chúa là chắc chắn và bạn tin rằng Chúa Giê-xu đã chết thay cho bạn để chuộc tội cho bạn. Bạn chỉ cần thành tâm thưa với Ngài mấy lời, đại ý như sau:
‘Kính lạy Thượng Đế là Đấng tạo dựng nên vũ trụ này trong đó có con, lâu nay con sống theo ý của con và không tôn thờ Ngài.  Giờ đây, con vui mừng cảm tạ Ngài vì Ngài đã yêu thương con, đã ban Chúa Giê-xu giáng thế làm người, chịu chết thay tội lỗi của con; con bằng lòng tin và tiếp nhận Ngài.  Xin Chúa tha tội cho con, ngự vào lòng con, nhận con làm con của Ngài, làm Chúa cuộc đời con.  Xin Chúa giúp con sống theo Lời Ngài để đời con thoả vui và có ý nghĩa, con cảm tạ Ngài.  Con thành tâm cầu nguyện, nhân danh Chúa Giê-xu.  A-men.

Nếu bạn thật lòng nói lời cầu nguyện trên đây với Chúa Giê-xu thì ngay giờ này bạn được chính Đức Chúa Trời gọi bạn là con của Ngài. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm nhiều điều lạ lùng trên đời sống bạn kể từ khi bạn mời Ngài làm Chủ cuộc đời mình. Chúng tôi xin hoan nghênh bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn những bước đầu tiên trên con đường theo Chúa. Xin bạn hãy LIÊN HỆ với chúng tôi để được hướng dẫn thêm.


Nguontinhyeu.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *