Ý nghĩa của đời sống là gì?

Ý nghĩa của đời sống là gì?

Trả lời: Ý nghĩa của đời sống là gì? Làm sao tôi có thể tìm được mục đích và sự thỏa mãn hoàn toàn cho đời sống? Tôi sẽ có khả năng làm được những điều chính yếu lâu dài? Có nhiều người không bao giờ dừng lại xem xét ý nghĩa của đời sống là gì. Những năm sau họ nhìn lại và tự hỏi tại sao những mối liên hệ có phần tan vỡ và tại sao họ cảm thấy trống vắng mặc dầu họ đã đạt được những thành công do họ đặt ra. Một cầu thủ bóng chày nổi tiếng trong làng bóng này đã được hỏi anh ước muốn điều gì nếu một ai đó sẽ nói với anh lúc anh mới bắt đầu chơi bóng. Anh đã trả lời: Tôi ước muốn người đó nói với tôi khi anh lên tới đỉnh vinh quang nơi ấy chẳng có gì. Nhiều mục tiêu đã biểu lộ tính chất trống rỗng chỉ sau vài năm họ theo đuổi cách vô vị buồn tẻ.

Trong xã hội nhân văn của chúng ta, con người theo đuổi nhiều mục đích, họ suy nghĩ sẽ tìm thấy ý nghĩa. Những mục tiêu họ theo đuổi gồm có: Sự thành công trên thương trường, sự giàu có, nhiều mối liên hệ tốt, tình dục, giải trí, làm điều lành cho người khác.v.v… Người ta đã chứng nhận rằng trong lúc họ thành đạt những mục tiêu của sự giàu có, vui chơi, và hài lòng vẫn có những khoảng sâu trống vắng trong tâm hồn – một cảm giác trống trãi mà dường như không thể lấp đầy được.

Tác giả của sách Truyền đạo đã nói về cảm giác này khi ông nói: “Hư không! Hư không! Hư không của sự hư không thảy đều hư không” Tác giả này giàu có không thể đo lường được, khôn ngoan hơn bất kỳ ai trong thời ấy cũng như thời nay, có hàng trăm bà vợ, những lâu đài và vườn tược làm cho cả vương quốc ghen tỵ, thức ăn và rượu uống ngon nhất và có rất nhiều hình thức vui chơi sung sướng. Ông ấy đã nói tại thời điểm mọi điều ông ước muốn và theo đuổi, tuy nhiên ông đã kết luận “ Đời sống dưới mặt trời” (Cuộc đời mà tất cả mọi điều thấy được bằng mắt hay từng trãi bằng tình cảm) là hư không. Tại sao đó là trống rỗng? Bởi vì Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta vì những điều vượt xa hơn những kinh nghiệm chúng ta có hiện hôm nay. Sa-lô-môn đã nói về Đức Chúa Trời: “Ngài cũng đã đặt sự trường tồn bất diệt trong những tấm lòng con người.” Trong lòng chúng ta được nhắc nhở rằng những gì hôm nay và ở đây tất cả sẽ không còn tồn tại.

Ok 2

Trong sách Sáng-thế-ký, sách đầu tiên của Kinh Thánh, chúng ta tìm thấy Đức Chúa Trời tạo nên con người giống như hình ảnh của Ngài – Sáng thế ký 1:26. Điều này có nghĩa là chúng ta giống Đức Chúa Trời nhiều hơn là bất cứ hình thức sống nào khác. Chúng ta cũng thấy trước khi loài người sa ngã vào tội lỗi và sự rủa sả đến trên thế gian, những điều sau đây là sự thật:

  1. Đức Chúa Trời tạo nên con người là sinh vật xã hội – Sáng thế ký 2:18-25
  2. Đức Chúa Trời cho con người việc làm – Sáng thế ký 2:15
  3. Đức Chúa Trời giao thông với con người – Sáng thế ký 3:8
  4. Đức Chúa Trời cho con người quyền cai trị trái đất – Sáng thế ký 1:26.

Điểm chính yếu trong các chủ đề này là gì? Tôi tin rằng Đức Chúa Trời có ý định thêm tất cả những điều này để làm ứng nghiệm cho chúng ta. Nhưng tất cả những điều này (Đặc biệt là mối giao thông của con người với Đức Chúa Trời) đã vì sự sa ngã vào tội lỗi của loài người và sự rủa sả trên trái đất thành bất lợi, không còn hiện thực. – Sáng thế ký 3

Trong sách Khải thị, sách cuối cùng của Kinh Thánh, tại điểm chấm dứt của tất cả những sự kiện thời tận thế, Đức Chúa Trời khải thị Ngài sẽ hủy diệt trời và đất hiện hữu như chúng ta biết hiện nay để khởi điểm tình trạng tạo ra trời mới đất mới vĩnh viễn. Vào thời điểm đó Ngài sẽ phục hồi đầy đủ mối giao thông với những người đã được cứu rỗi. Một số người bị phán xét là không xứng đáng bị quăng vào hồ lửa – Khải Huyền 20:11-15 và sự rủa sả tội lỗi sẽ chấm dứt, tại nơi đó không còn có tội lỗi, buồn rầu, bệnh tật, sự chết hay đau đớn.v.v… – Khải huyền 21: 4 những người tin Chúa sẽ thừa kế mọi thứ; Đức Chúa Trời sẽ ở với họ, và họ sẽ làm con của Ngài – Khải Huyền 21:7 Như vậy chúng ta đến điểm hoàn tất vòng tròn trong đó Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta để giao thông với Ngài; con người phạm tội phá vỡ mối giao thông đó; Đức Chúa Trời phục hồi mối giao thông trọn vẹn trong tình trạng vĩnh cửu với những người được cứu rỗi xứng hiệp với Ngài. Bây giờ xuyên qua cuộc đời con người thành đạt mọi thứ nhưng sự chết phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời vĩnh viễn đó là điều duy nhất còn tệ hơn là không có gì cả. Nhưng Đức Chúa Trời làm một con đường không phải chỉ làm cho hạnh phúc đời đời – Lu-ca 23:43 nhưng cũng làm cho cuộc sống này thỏa vui và đầy ý nghĩa tốt đẹp. Bây giờ làm sao để hạnh phước trường tồn và đạt được “Thiên đàng trên đất”?

Ok 3

Ý NGHĨA CỦA ĐỜI SỐNG ĐƯỢC PHỤC HỒI CHÚA GIÊ-XU CHRIST:

Như lời đề nghị ở trên, ý nghĩa thực của đời sống bây giờ và cõi vĩnh hằng được tìm thấy bằng sự phục hồi mối liên hệ của con người với Đức Chúa Trời mà nó đã bị mất khi A-Đam và Ê-Va sa ngã vào tội lỗi. Ngày nay mối liên hệ với Đức Chúa Trời chỉ phục hồi qua con của Ngài, Chúa Giê-xu Christ – Công 4:12; Giăng 14:6; Giăng 1:12 Khi một người ăn năn tội người đó nhận được sự sống đời đời (Nghĩa là người không muốn tiếp tục trong tội lỗi nhưng muốn Chúa Giê-xu Christ thay đổi đời sống và làm họ trở nên người mới) và bắt đầu nương cậy vào Chúa Giê-xu như là Cứu Chúa của chính mình.

Bây giờ ý nghĩa thực của đời sống không đơn thuần chỉ có trong Giê-xu Christ là Cứu Chúa (Điều kỳ diệu) hơn thế nữa ý nghĩa thực của đời sống được thấy khi một người bước theo Chúa làm một môn đồ của Ngài, học hỏi về Chúa, dành nhiều thời giờ trong việc đọc Kinh Thánh là lời Chúa, trò chuyện thân mật với Ngài trong giờ cầu nguyện, và đồng đi với Chúa bằng việc vâng theo những mạng lệnh của Ngài. Nếu bạn chưa tin Chúa (hay là người mới tin) bạn đang tự nói với chính mình “Điều đó có gì làm cho tôi thích thú hay được thỏa nguyện”

Xin bạn vui lòng đọc thêm một đoạn ngắn nữa thôi. Chúa Giê-xu đã đưa ra những lời kêu gọi:
“Hỡi những kẻ mệt mõi và gánh nặng! Hãy đến cùng Ta! Ta sẽ cho các con được yên nghĩ. Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các con sẽ được yên nghĩ vì ách của Ta dễ chịu và gánh của Ta nhẹ nhàng.” – Mat-thi-ơ 11:28-30

“Còn Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.” – Giăng 10:10b “Nếu ai muốn theo Ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ Ta mà mất sự sống thì sẽ được lại.” – Ma-thi-ơ 16:24-25

“Hãy khoái lạc nơi Đức Giê Hô Va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.” – Thi Thiên 37:4

Ok 1

Những câu Kinh Thánh này nói gì mà chúng tôi phải chọn. Chúng ta có thể tự tìm kiếm sự hướng dẫn đời sống mình (Kết quả là một đời sống trống trải) hay chúng ta chọn lựa theo đuổi Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài dành cuộc sống chúng ta với cả tấm lòng (mà điều này sẽ làm cho cuộc sống chúng ta đầy ý nghĩa, đáp ứng những khao khát của tấm lòng chúng ta, và khiến chúng ta thỏa mãn hài lòng). Đây là vì Đấng sáng tạo yêu mến chúng ta và mong ước cho chúng ta được tốt lành trọn vẹn. (Không cần đời sống dễ dàng nhất nhưng cần đời sống đầy ý nghĩa nhất).

Nếu bạn là một người hâm mộ thể thao và quyết định đi dự một trận đấu chuyên nghiệp bạn có thể bỏ ra một ít tiền sẽ có một chỗ “sặc máu mũi” tuốt trên cao sân vận động hoặc bạn có thể bỏ ra hàng trăm đô la bạn sẽ ở chỗ rất gần với các vận động viên đang chơi. Đời sống của Cơ Đốc nhân cũng như vậy. Nhìn xem Đức Chúa Trời làm việc hàng ưu tiên không vì những tín hữu đi nhà thờ, họ không có trả giá. Nhìn xem Đức Chúa Trời làm việc hàng ưu tiên vì những môn đồ hết lòng của Đấng Christ là những người đã thực sự dừng lại không đeo đuổi mục đích riêng mà mình ham muốn để theo đuổi mục đích của Đức Chúa Trời trong cuộc sống. Họ phải trả giá (Hoàn toàn phục tùng Đấng Christ và ý muốn của Ngài) họ sẽ có nhiều kinh nghiệm nhất về đời sống, họ có thể đối mặt với chính họ, người bạn của họ, người làm ra họ sẽ không hối tiếc! Bạn có muốn trả giá không? Bạn có sẵn lòng chưa? Nếu đồng ý bạn sẽ không còn đói khát ý nghĩa hay mục đích cuộc sống lần nữa.

Bạn chỉ cần thành tâm thưa với Ngài mấy lời, đại ý như sau:
‘Kính lạy Thượng Đế là Đấng tạo dựng nên vũ trụ này trong đó có con, lâu nay con sống theo ý của con và không tôn thờ Ngài.  Giờ đây, con vui mừng cảm tạ Ngài vì Ngài đã yêu thương con, đã ban Chúa Giê-xu giáng thế làm người, chịu chết thay tội lỗi của con; con bằng lòng tin và tiếp nhận Ngài.  Xin Chúa tha tội cho con, ngự vào lòng con, nhận con làm con của Ngài, làm Chúa cuộc đời con.  Xin Chúa giúp con sống theo Lời Ngài để đời con thoả vui và có ý nghĩa, con cảm tạ Ngài.  Con thành tâm cầu nguyện, nhân danh Chúa Giê-xu.  A-men.

Chúng tôi xin hoan nghênh bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn những bước đầu tiên trên con đường theo Chúa. Xin bạn hãy LIÊN HỆ với chúng tôi để được hướng dẫn thêm.

 


Nguontinhyeu.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *