Điều Gì Xảy Ra Sau Khi Qua Đời?

Điều Gì Xảy Ra Sau Khi Qua Đời

Điều gì xảy ra sau khi qua đời?

Trả lời: Câu hỏi điều gì xảy ra sau khi qua đời có thể làm cho lúng túng. Kinh Thánh không nói rõ ràng về số phận của một người khi bước đến sự cuối cùng đời đời của họ. Kinh Thánh nói với chúng ta về thời khắc sau khi qua đời người ta được đưa lên thiên đàng hay xuống cõi địa ngục trên nền tảng người ấy có tin vào Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa của họ.

3

Đối với con cái Chúa, sau khi chết họ không còn hiện diện trong thân thể nhưng ở với Chúa – II Cô-rinh-tô 5:6-8; Phi-líp 1:23. Đối với người không tin sau khi chết có nghĩa là hình phạt đời đời trong hỏa ngục – Lu-ca 16:22-23.

4

Đây là nơi chốn có thể làm cho lúng túng như là điều gì xảy ra sau khi chết. Khải Huyền 20:11-15 mô tả tất cả những người trong địa ngục bị ném vào trong hồ lửa. Khải Huyền 21-22 mô tả trời mới đất mới. Nơi đó dường như là nơi sống lại sau cùng vì vậy sau khi chết người ta được tạm trú trong thiên đàng hay địa ngục. Số phận đời đời của con người sẽ không thay đổi nhưng nơi chốn chính xác của số phận đời đời con người sẽ thay đổi. Vào một lúc đặc biệt sau khi chết con cái Chúa sẽ được đưa đến trời mới đất mới – Khải Huyền 21:1. Vào một lúc đặc biệt sau khi chết người không tin Chúa sẽ bị ném vào hồ lửa – Khải Huyền 20:11-15. Đây là số phận cuối cùng, đời đời của tất cả mọi người căn cứ vào toàn thể những gì người ta tin vào sự cứu rỗi duy nhất của Chúa Giê-xu Christ dành cho tội lỗi của họ.

Bạn có một quyết định tin nhận Chúa Giê-xu Christ vì những điều mà bạn đã đọc ở đây? Nếu đúng vậy, bạn chỉ cần thành tâm thưa với Ngài mấy lời, đại ý như sau:
‘Kính lạy Thượng Đế là Đấng tạo dựng nên con, lâu nay con sống theo ý của con và không tôn thờ Ngài.  Giờ đây, con vui mừng cảm tạ Ngài vì Ngài đã yêu thương con, đã ban Chúa Giê-xu giáng thế làm người, chịu chết thay tội lỗi của con; con bằng lòng tin và tiếp nhận Ngài.  Xin Chúa tha tội cho con, ngự vào lòng con, nhận con làm con của Ngài, làm Chúa cuộc đời con.  Xin Chúa giúp con sống theo Lời Ngài để đời con thoả vui và có ý nghĩa, con cảm tạ Ngài.  Con thành tâm cầu nguyện, nhân danh Chúa Giê-xu.  A-men.’ (*)?

(*) A-men có nghĩa là ‘thành tâm nguyện ước như vậy’.

Nếu bạn thật lòng nói lời cầu nguyện trên đây với Chúa Giê-xu thì ngay giờ này bạn được chính Đức Chúa Trời gọi bạn là con của Ngài. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm nhiều điều lạ lùng trên đời sống bạn kể từ khi bạn mời Ngài làm Chủ cuộc đời mình. Chúng tôi xin hoan nghênh bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn những bước đầu tiên trên con đường theo Chúa. Xin bạn hãy LIÊN HỆ với chúng tôi để được hướng dẫn thêm.

 


Nguontinhyeu.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *