TRẢ NỢ

Bạn có đang mắc khoản nợ nào không? Nếu câu trả lời của bạn là: “Không”, thì xin chúc mừng bạn. Trong cuộc sống có những khoản nợ được thanh toán nhưng cũng những khoản nợ dẫn đến những tổn thương tinh thần lẫn thể xác. Đôi khi chỉ vì vài trăm ngàn mà anh em, bạn bè đã tranh cãi, lời qua tiếng lại thậm chí là xảy ra những cuộc ấu đả, những vụ án mạng thương tâm.

Ai cũng hiểu, việc trả đúng giá của món nợ đem đến sự thỏa đáng cho cả đôi bên. Và có những khoản nợ chúng ta có thể trả được nhưng cũng có những khoản nợ mà không một ai trong chúng ta có thể thanh toán. Nợ tiền thì trả bằng tiền, nợ tình có thể trả bằng tình. Còn nợ tội thì phải trả bẳng mạng sống. Khi đọc đến đây thì chắc hẳn bạn nghĩ rằng: “Ô! Đâu phải tội nào cũng phải chịu xử án tử đâu!” Nhưng bạn có biết, theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời hay nói cách khác là Ông Trời hay Thượng Đế thì mọi tư tưởng, hành động và lời nói sai trật thì đều được gọi là tội và hễ phạm tội thì sẽ gánh lấy hậu quả. Kinh Thánh cho biết: “Tiền công của tội lỗi là sự chết…” (Rô-ma 6:23). Kinh Thánh cũng cho biết “… mọi người đều đã phạm tội.” (Rô-ma 3:23). Như vậy thì tất cả mọi người đều đang mắc khoản nợ này vì không ai là hoàn hảo, giống như người xưa từng nói: “Nhân vô thập toàn.”

Bạn chỉ có một cuộc đời và bạn cũng chỉ có một mạng sống. Nếu không trả nợ, bạn vẫn là con nợ và bạn sẽ chết. Chết ở đây không phải chỉ là linh hồn lìa khỏi thân xác nhưng là cả linh hồn và thể xác phải chịu đau đớn nơi hồ lửa đời đời. Bạn có trả nợ được không và bạn sẽ trả nợ bằng cách nào? Xin báo cho bạn một tin vui! Có một Người trả nợ thay cho bạn, Người ấy thanh toán nợ một cách thỏa đáng cho bạn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ được sống. Người đó chính là Chúa Giê-xu. Ngài là Thiên Chúa giáng sinh làm người cách đây hơn 2000 năm trước. Chúa Giê-xu là một người vô tội và Ngài đã sống một cuộc đời hoàn hảo. Chúa Giê-xu bằng lòng chết trên thập tự giá để trả nợ tội thay cho bạn, cho tôi và cho cả nhân loại. Kinh Thánh cho biết: “…Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). Nhờ huyết của Chúa Giê-xu đổ ra tại thập tự giá, mọi khoản nợ đã được thanh toán xong.

Mộ phần là nơi của sự chết đã không cầm giữ được Chúa Giê-xu. “Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh.” (1 Cô-rinh-tô 15:4). Ngài đã sống lại để đảm bảo rằng những ai bằng tin Chúa Giê-xu thì người đó sẽ được sống, như lời Thánh Kinh chép: “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.” (Giăng 3:36). Bạn có muốn mình được tha nợ? Hãy đến với Chúa Giê-xu ngay hôm nay để trở thành một người được sống trong sự tự do và bình an.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *