CHẾT & SỐNG

Sự sống hay hơi thở là điều vô cùng mong manh trong thế giới này. Người xưa vẫn thường gói gọn một kiếp người trong một trăm năm nhưng lại hết sức ngắn ngủi như Cao Bá Quát từng nói: “Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy”, hay đời người được ví như “bóng câu qua cửa sổ”… Mặc dù sự sống của mỗi người ở cõi đời này rất ngắn ngủi nhưng lại rất quan trọng. Thế nên mỗi người cần phải sống như thế nào để rồi bản thân không hối tiếc. Có thể sống hay chết ở đời này không do bạn quyết định vì “Trời kêu ai nấy dạ” nhưng bạn có thể quyết định sự sống của mình ở cõi đời sau.

Từ lúc chào đời, ai cũng được thừa hưởng một hơi sống do Trời ban nhưng con người đang chết và rồi sẽ phải chết. Điều này nghe có vẻ lạ! Bạn có biết, ngay từ ban đầu, con người đã được Thượng Đế tạo dựng với một hình ảnh tốt đẹp và được ban cho sự sống. Thay vì chọn vâng phục Đấng Tạo Hóa, ở trong mối liên hệ với Ngài thì con người lại phạm tội chống nghịch và nhận lấy hậu quả là sự chết. Kinh Thánh cho biết: “Tiền công của tội lỗi là sự chết…” (Rô-ma 6:23). Chẳng những con người phải đối diện với sự chết là bị ngăn cách với Thượng Đế (Đấng Tạo Hóa, Đức Chúa Trời) mà còn phải đối diện với quy luật sinh – tử. Kinh Thánh chép: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Cuối cùng, con người sẽ phải đối diện với sự chết kinh khiếp trong cõi đời đời: cả linh hồn lẫn thể xác phải ở nơi hỏa ngục.

Tội lỗi đã di truyền trong mọi người ở mọi thời đại. Cả thế giới đang đối diện với sự chết trong vũng lầy tội lỗi. Dù mỗi người đều cố gắng làm mọi cách để có thể thoát khỏi đó bằng nhiều cách như ăn chay, ép xác, làm nhiều việc thiện lành… nhưng càng cố vùng vẫy thì lại càng bị lún xuống. Vì “Nhất niệm sân tâm khởi, hỏa thiêu công đức lâm”, có nghĩa là một chút sân si có thể thiêu đốt cả một rừng công đức. Hay “Chung thân hành thiện, thiện du bất túc – Nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư”. Có nghĩa là: “Cả đời làm thiện, thiện chưa thấy đủ – Một ngày làm ác, ác đã quá nhiều” Nhưng có một tin vui dành cho bạn và tất cả mọi người. Chúa Giê-xu chính là giải pháp dành cho mọi người. Kinh Thánh cho biết: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). Chúa Giê-xu là Người đã bằng lòng chết để con người được sống. Vì yêu con người, Chúa Giê-xu bằng lòng gánh hết tội lỗi và chịu đóng đinh trên thập tự giá. Sự chết của Chúa Giê-xu có giá trị đem con người ở mọi thời đại từ chỗ chết mất trong vũng lầy tội lỗi đến với sự sống phước hạnh. Huyết Chúa Giê-xu đã đổ ra có thể làm sạch những đời sống tội lỗi và khiến người đó được phục hòa trong mối liên hệ với Thượng Đế. Kinh Thánh cho biết: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12). Chúa Giê-xu không chết luôn trong phần mộ nhưng Ngài đã phục sinh (sống lại), Chúa Giê-xu đã sống lại và hiện ra cho nhiều người xem thấy. Chúa Giê-xu sống lại để đảm bảo cho những ai tin nơi Ngài cũng sẽ được sống: “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống…” (Giăng 11:25). Ngài đã sống và hiện đang sống.

Chúa Giê-xu đã chết để bạn được sống! Đức Chúa Giê-xu phán: “… Ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn.” (Giăng 10:10). Hãy đến với Chúa Giê-xu ngay hôm nay để bạn nhận được sự sống và sự sống sung mãn trong cõi đời này và trong cả cõi đời đời.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *