CÁCH LY MÃI MÃI

Nếu hỏi người dân trên khắp thế giới rằng họ sợ gì nhất trong năm 2020 thì câu trả lời chắc sẽ là: SỢ BỊ CÁCH LY.

Mười bốn ngày là khoảng thời gian mà WHO (Tổ chức y tế thế giới) đề xuất cho việc giãn cách xã hội với những người nghi nhiễm bệnh Covid19. Trong những ngày này họ phải hạn chế tiếp xúc xã hội, tự cô lập bản thân và không được đi đâu ra khỏi nơi cư trú. Ấy là chưa kể phải nghỉ mọi công ăn việc làm và phải sống trong sự kì thị của những người lân cận. Nhiều người cho biết, họ sợ dịch bệnh một thì sợ dư luận, áp lực xã hội và những thiệt hại kinh tế gấp mười lần hơn.

Khoảng thời gian 14 ngày cách ly dài đằng đẵng đối với những người mẹ xa con, chồng xa vợ,…Nhưng nếu chúng ta mắc bệnh, thời gian cách ly sẽ kéo dài đến một khoảng thời gian mà không ai biết được, và chúng ta sẽ phải đối diện với một tương lai đầy sợ hãi và bấp bênh.

Nhưng bạn biết không thật ra cả nhân loại chúng ta hiện nay cũng đang sống trong tình trạng cách ly mà chúng ta không biết. Sự cách ly này cũng sinh ra vô số những sự tuyệt vọng, đau đớn, bệnh tật và sự chết. Tuy nhiên, vì ở trong hoàn cảnh này quá lâu đến nỗi chúng ta dần dần quên mất đi số phận của mình và phải chấp nhận nó mà không còn niềm hi vọng nào cho tương lai.

Kinh Thánh chép rằng “Vì mọi người đều đã phạm tội, không còn vinh quang của Thiên Chúa” (Rô-ma 3:23) thông điệp này nhấn mạnh rằng vì cớ tình trạng tội lỗi, chúng ta hiện nay đã bị cách ly với Thiên Chúa. Vậy điều này đã kéo dài bao lâu? Từ rất rất lâu rồi, nó bắt đầu từ khi tổ phụ đầu tiên của loài người là A-đam và Ê-va phạm tội. Thuở ban đầu, khi dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài, Thiên Chúa và con người vốn có sự gần gũi mật thiết, Ngài ban cho họ một cuộc sống tốt đẹp, hưởng tất cả những phước hạnh và sự sống vĩnh hằng. Nhưng con người thay vì chọn lựa vâng theo Thiên Chúa, lại chọn đứng về phía Satan chống nghịch Ngài, từ đó họ bị đuổi khỏi trước mặt Thiên Chúa, bị cách ly mãi mãi với Ngài cho đến ngày nay.

Hậu quả của sự cách ly đó là tình trạng tội lỗi gia tăng, và “Tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23), con người phải sống trong sự tuyệt vọng, bệnh tật, chiến tranh, thiên tai và chết chóc và cuối cùng đi đến chỗ bị đau đớn đời đời trong Hỏa Ngục.

Nhưng Thiên Chúa muốn chấm dứt tình trạng cách ly đó, Ngài đưa đến cho nhân loại một liều thuốc chấm dứt tội lỗi và sự chết. Liều thuốc đó chính là Chúa Jesus_Con Một của Đức Chúa Trời. Chúa Jesus đã bằng lòng Giáng Sinh xuống trần gian và trở nên con người, Ngài là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, cũng là Đấng duy nhất dùng chính sự sống của Ngài để chuộc lấy tội lỗi của chúng ta. Kinh Thánh chép “Ngài dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời.” (Hê-bơ-rơ 9:12).

Chúa Jesus tuyên bố rằng “Ai tin Ta thì được sự sống đời đời” (Giăng 3:36a) và Ngài chứng minh điều đó qua việc sống lại sau ba ngày chôn trong mồ mả.

Mọi người trên thế giới này đều trông chờ vào một loại thuốc trị bệnh Covid19 càng sớm càng tốt để có thể chấm dứt tình trạng cách ly, thế nhưng thuốc trị tội lỗi và sự chết đời đời đã được Thiên Chúa ban tặng trong từ gần 2000 năm trước trong Chúa Jesus. Thuốc này sẽ chấm dứt tình trạng tội lỗi của bạn, đưa bạn đến gần Đức Chúa Trời, khiến tương lai và linh hồn bạn nhận được sự sống phước hạnh vĩnh hằng. Việc bạn làm chỉ cần bằng lòng tin và tiếp nhận Chúa Jesus trong chính hôm nay mà thôi.

Bạn đã sẵn sàng chấm dứt tình trạng cách ly mãi mãi với Đức Chúa Trời chưa?

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *