Tại Sao Thượng Đế Toàn Năng Lại Để Nhân Loại Đau Khổ Như Ngày Nay?

Tại sao Thượng đế Toàn năng lại để nhân loại đau khổ như ngày nay (bịnh tật, chiến tranh)?

Điều đáng mừng là bạn nhận ra đời người là đau khổ, vì đó là bước đầu tiên khiến chúng ta dễ quay về tìm kiếm Thượng đế. Trái với một số người có điều kiện sống khả dĩ, lại cho rằng mình sung sướng rồi nên không lo tìm kiếm Thượng đế.

Vì bạn dùng chữ NGÀY NAY, điều đó ám chỉ bạn đồng ý ngày xưa hay ngày trước con người không đau khổ như vậy. Bạn đã dùng chữ rất đúng. Kinh thánh cho chúng ta biết khi Đức Chúa Trời dựng nên con người thì Ngài ban phước cho con người – Sáng thế ký 1:28, đặt con người vào vườn Phước hạnh – Sáng thế ký 2:8.

54

Và Kinh thánh trả lời cho bạn lý do con người bị đau khổ:

  • Sáng thế ký 3:16-19, Vì con người làm theo ý riêng, phạm tội không vâng lời Chúa, mà lại không chịu ăn năn.
  • Truyền đạo 7:29 – Vì con người phạm tội tìm mưu kế hại nhau, nên mới đau khổ.
  • Rôma 1:21-32 – Bạn hãy bình tĩnh đọc hết những câu nầy.

pain-16

Thượng đế Đấng Toàn Năng và Yêu Thương biết rõ vấn nạn của con người nên đã từ cõi vĩnh hằng vô cùng đưa cánh tay thương yêu nắm bắt những bàn tay quờ quạng của con người. Chúa Giê-xu hiện thân của Thượng Đế đã vào đời và Chúa Giê-xu đã bị treo trên một cái cây (có hình thập giá) để chết thay cho chúng ta và sau đó Ngài được chôn. Nhưng chỉ ba ngày sau, Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Ngài về trời với lời hứa rằng NGÀI SẼ TRỞ LẠI!

Chúa Giê-xu chính là giải pháp của Thượng Đế để mọi tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Ngài là Con Người Hoàn Hảo, Đấng phải chết vì tất cả những đau khổ, tồi tệ, tội lỗi trên thế giới này.

“Vì Thượng Đế yêu nhân loại đến nỗi ban Con Một của Ngài (là Chúa Giê-xu) ĐỂ NHỮNG AI tin Con ấy thì không bị hư mất nhưng có sự sống đời đời.” – Giăng 3:16

cross against the sky

Xin Chúa cho bạn nhìn thấy đau khổ như vậy, thì cũng nhìn thấy đau khổ đời sau mà mau mau tránh xa, bằng cách ăn năn tội với Đức Chúa Trời, quay về tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu để được tha tội.

Khi bạn làm như vậy thì Chúa hứa với bạn:

  • Ê sai 63:9; Thi Thiên 23 ; Hê-bơ-rơ 4:14-16 – Chúa sẽ an ủi, ở cùng và bảo hộ cho bạn trong đời nầy.
  • Giăng 3:16; Giăng 3:36; Giăng 5:24; Rô ma 8:1 – Chúa ban cho bạn sự sống đời đời ngay bây giờ và trong cả đời sau không còn bị đoán phạt nơi địa ngục.

Nếu bạn thật lòng muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng để được nhận sự tha thứ và tất cả tội lỗi trong cuộc đời của bạn được xóa sạch, mời bạn dâng lên Chúa lời cầu nguyện theo những lời hướng dẫn sau đây với lòng chân thành của bạn. Hãy xem những lời sau như một lời trò chuyện thân tình cùng Cha Thiên Thượng:

“Kính lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, con biết con là người có tội. Xin Chúa tha tội cho con. Con tin cậy Chúa là Đấng duy nhất có quyền cứu rỗi linh hồn con. Con cám ơn Chúa đã chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để ban sự sống vĩnh cửu cho con. Giờ đây con xin mở rộng tâm hồn tiếp nhận Ngài làm chủ của đời con. Xin Chúa đổi mới lòng con và dìu dắt con trên bước đường theo Chúa. Con xin thành kính tạ ơn Chúa và cầu xin trong Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. A-men.”

Xin hoan nghênh và chúc mừng bạn đã gia nhập gia đình của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn cũng hãy mạnh dạn tìm ngay một Hội Thánh Tin Lành gần nơi ở của mình để được hướng dẫn thêm về Chúa và cùng anh em thờ phượng Chúa.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *