Nhân Vật Chính Của Lễ Giáng Sinh Là Ai?

Nhân Vật Chính Của Lễ Giáng Sinh Là Ai?

Mỗi năm có hằng triệu người, từ các nơi trên thế giới, đến thăm hai trung tâm giải trí nổi tiếng của nước Mỹ là Disney World ở Florida và Disneyland ở California. Khi người ta phỏng vấn những người khách đến hai nơi này thì thấy rằng những người dưới mười lăm tuổi nghĩ rằng Disney là tên của công ty xây dựng nên những nơi giải trí to lớn này, chứ không biết Disney là tên của ông Walt Disney, một người có thật, đã từng sống trên đất nước Hoa kỳ trong thế kỷ thứ hai mươi.

Vì thế, để giúp thế hệ trẻ biết về ông Walt Disney, nhân lễ kỷ niệm một trăm năm sinh nhật của ông, công ty Disney đã dùng nhiều phương cách để trình bày rõ ràng, trong nhiều khía cạnh, về cuộc đời của ông Walt Disney, cùng với những điều ông đã làm và ảnh hưởng của ông trên thế giới ngày nay.

Disney_VitdonanMickey_001
Chúng ta đang sống trong tháng Mười Hai, là tháng đặc biệt nhất trong năm, đặc biệt vì là tháng cuối cùng của một năm và đặc biệt hơn nữa, trong tháng Mười Hai chúng ta có lễ Giáng Sinh, lễ lớn nhất trong năm đối với hầu hết các dân tộc trên thế giới. Tuy nhiên, cũng như các bạn trẻ ngày nay đi chơi ở Disney Land mà không biết Disney là tên một nhân vật có thật, đã từng sống trên trần gian này, ngày nay có biết bao nhiêu người ăn mừng Giáng Sinh mà không biết là mình ăn mừng sinh nhật của một nhân vật có thật, đã từng sống trên trần gian này hai mươi thế kỷ trước.

20 days old baby sleeping in a christmas nativity crib

Nhân vật đó đã thực hiện nhiều điều lớn lao và có một ảnh hưởng sâu đậm trên đời sống hằng triệu người trên thế giới cho đến ngày nay. Nhiều người còn sai lầm hơn khi nghĩ rằng Giáng Sinh là ngày của ông già Noel, một nhân vật không có thật và không có một ảnh hưởng hay quan hệ gì đối với con người chúng ta.

Nếu chúng ta mừng Giáng Sinh mà không biết nhân vật chính của lễ Giáng Sinh là ai thì thật là một thiếu sót lớn, vì thế trong Câu Chuyện Gia Ðình hôm nay chúng tôi xin nói về nhân vật chính của lễ Giáng Sinh. Chúng ta đều biết Giáng Sinh tiếng Anh gọi là Christmas. “Christ” là tên của Chúa Cứu Thế còn “mas” có nghĩa là lễ. Christmas là ngày lễ của Chúa Cứu Thế. Thật ra, chữ Giáng Sinh trong tiếng Việt có ý nghĩa rõ hơn, đó là nói về sự sinh ra đời của một người ở trên cao, ở bên ngoài thế giới loài người, và đó là sự ra đời của Chúa Giê-xu, Con của Ðức Chúa Trời.

baby-jesus-nativity

Chúa Giê-xu đã từ trời sinh ra làm người, qua trinh nữ Ma-ri, để rồi đến năm ba mươi ba tuổi, theo chương trình và kế hoạch của Ðức Chúa Trời, Ngài đã mang tội của nhân loại, chịu đóng đinh trên thập tự giá để ban cho người ơn cứu rỗi. Ngày nay, mỗi lần đến cuối tháng Mười Hai là cả thế giới ăn mừng sinh nhật của Chúa Cứu Thế, Ðấng đã sinh ra tại làng Bết-lê-hem, trong chuồng chiên máng cỏ, hai ngàn năm trước.

Chúa Cứu Thế Giê-xu là Ðấng duy nhất đã hy sinh chịu chết để mở cho con người con đường cứu rỗi. Chính Ngài đã tuyên bố: “Ta là con đường, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Ðức Chúa Cha.”- Giăng 14:6

Chúa Giê-xu không những hy sinh mạng sống của Ngài để cứu rỗi nhân loại, Ngài cũng đã sống lại vinh quang để ban cho những ai tin nhận Ngài sự sống đời đời. Sử sách phải công nhận rằng, nói về phương diện người, Chúa Cứu Thế Giê-xu là người có ảnh hưởng lớn lao trên nhiều người nhất trong cả lịch sử nhân loại. Ngài đã đổi mới cuộc đời của những ai tiếp nhận Ngài và cho đến ngày hôm nay, trong thế kỷ thứ 21 này, Ngài vẫn tiếp tục đổi mới cuộc đời của bất cứ ai bằng lòng mời Ngài làm Chủ cuộc đời.

43

Như lời tổng thống Bush nói trong buổi lễ thắp sáng cây Giáng sinh tại Washington trong tuần qua. “Hôm nay chúng ta thắp sáng cây Giáng Sinh để kỷ niệm sinh nhật của một Người đã có ảnh hưởng trên đời sống nhiều người và vẫn đang tiếp tục thay đổi đời sống của nhiều người khác.”

Ðể biết rõ về nhân vật chính của lễ Giáng Sinh, không gì chính xác hơn là chúng ta tìm đến với những phân đoạn Kinh Thánh ghi về sự việc Chúa Cứu Thế giáng trần. Chúng tôi xin trích đọc những phần Kinh Thánh đó như sau:

“Vả, sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Ðức Thánh Linh. Giô-sép, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu nên định âm thầm từ hôn. Song đang suy nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Ða-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì Con mà người chịu thai đó là bởi Ðức Thánh Linh.

Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính Con Trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một trai, rồi người ta sẽ đặt tên Con Trai đó là Em-ma-nu-ên, nghĩa là Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Giô-sép thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình, song không hề ăn ở với, cho đến khi người sinh một trai thì đặt tên là Giê-xu” – Phúc Âm Ma-thi-ơ 1:18-25

birth-jesus-christ

Ðó là chi tiết về sự việc thiên sứ hiện ra với ông Giô-sép, dưỡng phụ của Chúa Giê-xu. Thiên sứ cũng hiện ra với trinh nữ Ma-ri và loan báo về ơn lành đặc biệt Ðức Chúa Trời dành cho bà, Phúc Âm Ma-thi-ơ ghi như sau:

“Ðến tháng thứ sáu, Ðức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, về dòng vua Ða-vít. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Ma-ri nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Ðức Chúa Trời.

Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Ðấng Rất Cao, và Chúa, là Ðức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Ða-vít là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng.

Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được điều đó? Thiên sứ truyền rằng: Ðức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Ðấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên Con Thánh sinh ra phải xưng là Con Ðức Chúa Trời … Bởi vì không việc chi Ðức Chúa Trời chẳng làm được. Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin điều ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền!” – Phúc Âm Lu-ca 1:26-35, Lu-ca 1:38

Cuối cùng, chúng tôi xin trích đọc phần Thánh Kinh ghi lại những chi tiết xảy ra trong đêm Chúa Cứu Thế giáng sinh, được ghi lại trong Phúc Âm theo thánh Lu-ca như sau:

“Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân nầy là trước hết, và nhằm khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng đốc xứ Sy-ri. Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Ða-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga- li-lê, lên thành Ða-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình đang có thai. Ðang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở.

Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: Ðừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Ða-vít đã sanh cho các ngươi một Ðấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.

Angel&Shepherds

Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Ðức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người! Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho  chúng ta hay. Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Ðã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói, đều lấy làm lạ. Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng”- Phúc Âm Lu-ca 2:1-19

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *