Bạn Có Biết Rằng Có Một Tin Vui Cho Bạn Và Toàn Nhân Loại?

Có Một Tin Vui Cho Bạn Và Toàn Nhân Loại Trong Mùa Giáng Sinh Này Không?

“Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành.” Mác 1:15

 “..Sống trên đời nầy người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho ta cám ơn Trời dầu sống thương đau.

Mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau..” Đây là một đoạn trích trong ca khúc: “Trở về cát bụi” của Lê Minh Bằng mà có thể bạn đã từng nghe.

Lê Minh Bằng đã ý thức thân phận phù du của con người, tuy ông chưa phải là Cơ-đốc-nhân nhưng ông vẫn nhận thức được rằng, con người dù hoàn cảnh nào đi nữa cũng phải cám ơn Trời, bởi lẽ mai kia về bên kia thế giới giàu khó cũng như nhau, cũng chỉ là cát bụi mà thôi.

Pó

Cho nên khi đang sống trên đời luôn có sự tể trị của ông Trời. Là con của Đức Chúa Trời mà Chúa Giê-xu Ngài cũng là Đức Chúa Trời – Giăng 1:1 mọi nơi, mọi lúc Ngài ở với chúng ta, thì nước Thiên đàng cũng ở đó. Bởi vậy, ở bất cứ nơi đâu và khi nào có con Đức Chúa Trời ngự trị giữa kẻ theo Ngài thì ở đó là nước Đức Chúa Trời.

Thánh ca số 274 Diệu vinh thay bình an do W.S.Warshall dịch lời của Marie Payne Fergusan có những lời như sau: Từ ngày Thần linh xuống nơi trần đây Vui mừng đầy dường dòng sông dẫy Ai mời Ngài nay. Chúa vô lòng ngay Tâm hồn nầy nên đền Chúa xây…

Kìa thật Thần linh giáng lâm lòng tôi Như mưa dồi từ trời tuôn xối Như mặt trời soi sáng không hề thôi Ôi trọn đời vui thật quá vui… Dường ruộng phì nhiêu lắm hoa đẹp xinh Cây công bình mọc chồi đâm nhánh Như dòng trường sinh tưới hoa màu xanh Sa mạc thành phong điền Thánh linh”.

Chúa muốn tất cả chúng ta cùng ở Thiên Đàng. Quả thật, nơi đâu có sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì nơi đó là Thiên đàng. Bởi vậy, nên người Pha-ri-si hỏi Chúa (Gồm các nhà lãnh đạo Tôn giáo Do Thái chủ trương giữ luật pháp Môi-se nhưng cố tình làm trái ngược luật pháp ấy): Khi nào nước Đức Chúa Trời sẽ đến?

Chúa Giê-xu trả lời rằng: “Nước Đức Chúa Trời đến một cách không rõ ràng, vì nầy nước Đức Chúa Trời ở trong lòng các ngươi”, do đó chúng ta nhận biết Chúa và tiếp nhận Ngài vào lòng, để Ngài sống và ngự trị trên đời sống chúng ta thì chúng ta kinh nghiệm Thiên đàng. Lại nữa, khi Giăng Bap-tit gởi môn đệ của ông đến hỏi Chúa Giê-xu rằng: “Thầy có phải là Đấng phải đến hay là chúng tôi phải đợi đến Đấng khác”?

Chúa Giê-xu đã trả lời với môn đồ Giăng như sau: “Cứ về thuật lại những việc mà anh em đã chứng kiến tại đây: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, người điếc được nghe, người nghèo được nghe Phúc âm, người chết được sống lại” và Ngài nhắn thêm: “Phúc cho người nào không nghi ngờ ta”. Ma-thi-ơ 11:4-5.

52

Ai đi bộ trên mặt nước, ai ra lệnh cho bão tố vô tri dừng lại, ai hóa bánh cho năm đến bảy ngàn người ăn no khi đoàn dân đang đói? Đang khi Giăng hỏi nước Đức Chúa Trời đã đến chưa?

Thì Chúa Giê-xu xác nhận rằng: Nước Thiên đàng đang hiện diện nơi đây, và đưa chứng cớ cho Găng Báp-tít thấy. Những phép lạ đầy dẫy trong Kinh Thánh và đang thể hiện ngày hôm nay đây đó, chúng ta khó bề chấp nhận, nhất là những ai quen suy nghĩ logic khoa học.

Nhưng câu hỏi được đặt ra: Sức mạnh nào đã khiến hàng tỷ người trên thế giới, trong đó có hầu hết các nhà khoa học vĩ đại tin vào Kinh Thánh, và biết bao nhiêu con người đã được biến đổi cuộc đời khi họ tìm kiếm và gặp được Chúa, gặp được Thiên đàng trong lòng họ?

Thưa quý vị cùng các bạn thân mến! Nếu truyền cho người Việt Nam một Tôn giáo dạy người ta làm lành thì chỉ bằng thừa mà thôi, vì từ nhỏ đến lớn ai ai cũng biết làm lành lánh dữ kia mà. Vấn đề ở đây, là con người cần ý thức là làm lành, nhưng không đủ khả năng làm cho trọn vì có câu: “Chung thân hành thiện, thiện dư bất túc Nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư”.

Tạm hiểu là: Trọn đời làm lành, lành vẫn không đủ, một ngày làm ác, ác tự dư thừa. Nói tóm lại, Tin Lành là tin tức tốt lành nhất cho nhân loại, từ thế hệ nầy qua thế hệ khác, con người đã và đang khao khát tìm kiếm tin tức tốt lành, đó là tin tức con người được tha tội và con người được phục hòa lại với Đức Chúa Trời.

ngang1-Copy-1024x724

Thế giới hôm nay đang chiến tranh từng ngày, từng giờ xảy ra, chúng ta đều thấy chết chóc, đói khổ, bệnh tật, nhưng cuộc chiến quan trọng nhất là cuộc chiến tranh giữa con người với Thượng Đế. Nhưng chưa ai biết đến Giê-xu là Chúa Cứu Thế của đời mình và chưa đầu phục Ngài, tôn Ngài làm Chúa thì người ấy Thượng Đế kể như là đang tranh chiến với Ngài.

Kinh Thánh chép: “Mọi người đều đã phạm tội hụt mất dự vinh hiển của Đức Chúa Trời” Rô-ma3:23. Con người đã đánh mất người thân, đánh mất chính con người thật của mình, họ không biết họ đến từ đâu? Tại sao họ sống trên đất nầy? và sau khi chết họ sẽ về đâu v.v..?

Tin Lành của Đức Chúa Trời đến cho nhân loại đó là: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con không bị hư mất mà được sự sống đời đời” Giăng 3:16, Tin Lành đó là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, đó là những nơi Chúa Giê-xu vận hành những điều tốt lành xảy ra.

getres

Kẻ mù được thấy, được chữa lành, kẻ nghèo, kẻ lưu lạc được tôn trọng. Những kẻ bại hoại, xấu xa như người Sa-ma-ri, kẻ thâu thuế như Xa-chê được nếm trải sự vui mừng. Vì thế Chúa Giê-xu phán: “Hãy tin đạo Tin Lành” có ý Ngài nói rằng: “Hãy tin ta là Giê-xu Christ” Ngài đồng hóa chính Ngài với Tin Lành của Ngài bởi Ngài nói rằng: “Vì hễ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn hễ ai vì cớ Tin Lành mà mất mạng sống mình thì sẽ cứu được” Mác 8:35.

Hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành. Vậy ăn năn là gì? Trong cuốn đại tự điển của Nguyễn Lâm có giải thích: “Ăn năn là hối hận vì đã lầm lỗi”. Nếu chúng ta tra xem một vài cuốn sách khác thì ý nghĩa cũng tương tự: “Cảm thấy buồn rầu và hối tiếc” nhưng Chúa Giê-xu dùng từ nầy ý nghĩa sâu sắc hơn. Theo nguyên văn trong tiếng Hy-Lạp và Do Thái cổ thì ăn năn có nghĩa là: “Thay đổi hay quay trở lại”, đó là từ hàm ý một sự thay đổi diễn ra bên trong con người.

Kinh Thánh kêu gọi chúng ta ăn năn về tội lỗi, điều đó có nghĩa là chúng ta phải xây bỏ tội lỗi, và tất cả những gì thuộc về tội lỗi. Ăn năn chỉ có nghĩa khi nó đươc thể hiện qua hành động cụ thể của mỗi chúng ta. Chúa Giê-xu giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời kêu gọi: “Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành” Mác 1:15.

proof-god-exists1

Thưa quý vị cùng các bạn thân mến! Thi sĩ Tường Lưu là một cây đại thụ của nền thi ca Cơ đốc với hàng nghìn tác phẩm qua nhiều thi tập rất cảm động và sâu sắc. Ông cảm tác câu chuyện ngụ ngôn trong Kinh Thánh ở sách Tin Lành Lu-ca 15 về người con trai hoang đàng, ăn chơi trác táng, lêu lổng nhưng rồi đến lúc sức cùng lực kiệt phải ăn năn và quay về nhà cha của mình với mấy câu thơ sau đây:

“…Thử đường mình, anh biết rồi!

Hư hỏng

Những năm dài sống bệ rạc, bê tha

Anh trở về.

Anh nhận tội cùng cha

Con không đáng làm con của cha nữa…”

Trích Tâm Linh thi tập 13

Trong sách Ca-Thương 3:40 chép “Chúng ta hãy xét và thử đường mình, trở về cùng Đức Giê-hô-va”. Rồi cũng chính nhà thơ đã soi rọi lòng mình bằng những câu của đoạn kết bài thơ “Xét lại đường mình”: “…Tôi xét lại… đường tôi đi! Biết rõ Là con đường tội lỗi, đường diệt vong Tôi trở về với tất cả tấm lòng Cha Từ Ái dang đôi tay chào đón”. (Tâm Linh thi tập 13)

Chúa đang chờ đón bạn quay về để hưởng được nước Trời, vì nước Trời đang ở trong lòng quý vị và các bạn ngay hôm nay.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *