Nhà Thờ Tin Lành Việt An

Nhà Thờ Tin Lành Việt An

Địa chỉ: Tổ 5, thôn Nhì Tây, xã Bình Lâm, H. Hiệp Đức
Điện thoại: (0510) 389-598

Quản nhiệm: MsNc Huỳnh Xuân Diệu

Số điện thoại: 093-485-4314

Email: xuandieuhuynh@yahoo.com

 

Hình ảnh

1

TÔI MUỐN TIN CHÚA