Nhà Thờ Tin Lành Vĩnh Điện

Nhà Thờ Tin Lành Vĩnh Điện

Địa chỉ: Khối 6, TT. Vĩnh Điện, H. Điện Bàn
Điện thoại: (0510) 386-7657

Quản nhiệm: MsNc Võ Văn Hiển

Số điện thoại: 098-314-9789

Email: vovanhien5384@gmail.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA