Nhà Thờ Tin Lành Trường Xuân

Nhà Thờ Tin Lành Trường Xuân

Địa chỉ: Khối phố 1, P.Trường Xuân, TP.Tam Kỳ
Điện thoại: (0510) 385-9940

Quản nhiệm: MS Võ Đình Đán

Số điện thoại: 090-523-1743

Email: msvodinhdan@gmail.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA