Nhà Thờ Tin Lành Tuy Hòa

Địa chỉ: 65 Nguyễn Huệ, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: (057) 382-4228
Email: tinlanhtuyhoa@yahoo.com

Quản nhiệm: MS Võ Thành Phê

Số điện thoại: 091-931-5313

Email: agape5555@yahoo.com

Phụ tá: MsNc Nguyễn Đình Quát

Số điện thoại: 0122-440-4765

Phụ tá: MsNc Lê Đức Thỏa

Số điện thoại: 0168-798-7096

Hình ảnh

th

TÔI MUỐN TIN CHÚA