Nhà Thờ Tin Lành Hòa Xuân

Địa chỉ: Thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông, H. Đông Hòa,  Phú Yên

Quản nhiệm: MsNc Võ Ngọc Sơn

Số điện thoại:  098-623-3425

Email: vongocson1995@yahoo.com.vn

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA