Nhà Thờ Tin Lành Thu Bồn

Nhà Thờ Tin Lành Thu Bồn

Địa chỉ: Thôn Phú Đa 2, xã Duy Thu, H. Duy Xuyên
Điện thoại: (0510) 373-1090

Quản nhiệm: MsNc Võ Tiến Dũng

Số điện thoại: 091-959-4468

Email: dungvo552hv@yahoo.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA