Nhà Thờ Tin Lành Tiên Lãnh

Nhà Thờ Tin Lành Tiên Lãnh

Địa chỉ: Thôn 3, xã Tiên Lãnh H. Tiên Phước
Điện thoại: (0510) 652-2883; 098-227-1459
Email: httltienlanh@yahoo.com.vn

Quản nhiệm: MsNc Lê Nguyên Đại

Số điện thoại: (0510) 369-5121

Di động:  091-878-9459

Email: muc_tu2010@yahoo.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA