Nhà Thờ Tin Lành Tiên Hiệp

Nhà Thờ Tin Lành Tiên Hiệp

Địa chỉ: Thôn 4, xã Tiên Hiệp, H. Tiên Phước
Điện thoại: 0510 389.7675
Email: httltienhiep@yahoo.com.vn

Quản nhiệm: MsNc Nguyễn Thanh Lâm

Số điện thoại: 098-443-4445

Email: tdthanhlam@gmail.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA