Nhà Thờ Tin Lành Tây Ninh

Địa chỉ: 276 Đường 30/4, Kp. 4, P. 2, TX. Tây Ninh
Điện thoại: (066) 381-2195

Quản nhiệm: MsNc Trương Thiên Tín

090-905-5025, trthtin@yahoo.com

Phụ tá: TĐ Nguyễn Quốc Bình

094-227-1199, binhbatqn@yahoo.com

Phụ tá: TĐ Dương Công Hiệp

0123-397-3223, hiepcongduong@yahoo.com.vn
HTTayNinh
TÔI MUỐN TIN CHÚA