Nhà Thờ Tin Lành Phong Điền

Địa chỉ: Đường 923, ấp Nhơn Lộc 1, TT. Phong Điền, H. Phong Điền, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 385-0522

Quản nhiệm: MS Nguyễn Ngọc Nhỏ

098-900-5051

Phụ tá: MsNc Ngô Hồng Điền

0199-663-0172

hongdien_salomon@yahoo.com

Phụ tá: MsNc Võ Chí Công

090-651-0544

chicongbq@yahoo.com.vn

TÔI MUỐN TIN CHÚA