Nhà Thờ Tin Lành Ô Môn

Địa chỉ: 95/1 Trần Hưng Đạo, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn
Điện thoại: (0710) 386-0698

Quản nhiệm: MsNc Võ Thanh Phán

098-950-1772, vothanhphan2000@yahoo.com

Phụ tá: TĐ Võ Anh Kiệt – 0126-569-1974

Phụ tá: TĐ Võ Thiên Tuấn – 090-744-7044

TÔI MUỐN TIN CHÚA