Nhà Thờ Tin Lành Trảng Bàng

Địa chỉ: Ấp Phước Hậu, xã Gia Bình H. Trảng Bàng, Tây Ninh
Điện thoại: (066) 388-2076

Quản nhiệm: MsNc Phan Thế Lữ

097-548-9646, phanthelu2001@yahoo.com

Phụ tá: TĐ Nguyễn Vũ

0123-498-1480, nguyen_vu13@yahoo.com

Trangbang

TÔI MUỐN TIN CHÚA