Nhà Thờ Tin Lành Tân Thuận

Địa chỉ: 252 ấp Tân Thuận, xã An Phú Thuận, H. Châu Thành
Điện thoại: (067) 361-6432
Email: aptchurch@gmail.com

Quản nhiệm: MsNc Nguyễn Hoàng Trọng

Số điện thoại:0168-555-4900

Email: tronge2003@yahoo.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA