Nhà Thờ Tin Lành Châu Thành

Địa chỉ: 119-121 khóm Phú Mỹ Hiệp TT. Cái Tàu Hạ, H. Châu Thành
Điện thoại: (067) 384-0254; 724-3372

Quản nhiệm: MS Nguyễn Văn Đát

Số điện thoại: 091-870-2649

Email: msdat1954@yahoo.com

Hình ảnh

ct

TÔI MUỐN TIN CHÚA