Nhà Thờ Tin Lành Hồng Ngự

Địa chỉ: Ấp An Thạnh A, khu vực 2 TT. Hồng Ngự, H. Hồng Ngự
Điện thoại: (067) 383-7159

Quản nhiệm: MS Đặng Trần Phúc

Số điện thoại:090-363-8795

Email: dangtphuc@yahoo.com.vn

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA