Nhà Thờ Tin Lành Sa Đéc

Địa chỉ: 295 Hùng Vương, khóm 4, P. 1, TX. Sa Đéc
Điện thoại: (067) 386-4237

Quản nhiệm: MS Đặng Trường Sơn

Số điện thoại:091-801-1430

Email: ms.truongson@yahoo.com

Phụ tá: TĐ Nguyễn Hữu Triều

Số điện thoại:097-417-6518

Email: huutrieu_1986@yahoo.com.vn

Phụ tá: TĐ Trần Thanh Tâm

Số điện thoại:0121-390-0313

Email: TranTam0842@yahoo.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA