Nhà Thờ Tin Lành Nhị Mỹ

Địa chỉ: 262 Ấp Nguyễn Cử, xã Nhị Mỹ, H. Cao Lãnh
Điện thoại: (067) 392-8068

Quản nhiệm: MS Nguyễn Trung Tâm 

Số điện thoại:090-282-7216

Email:mstamnmdt@yahoo.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA