Nhà Thờ Tin Lành Phước Hải

Nhà Thờ Tin Lành Phước Hải

Địa chỉ: 43 Cửu Long, P. Phước Hòa, Tp. Nha Trang
Điện thoại: 058. 3871089
Email: httlphuochai_nt@yahoo.com

Quản nhiệm: MS Nguyễn Văn Tơ

Số điện thoại: (058) 383-7997 hoặc  090-565-6740

Email: vina1006@yahoo.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA