Nhà Thờ Tin Lành Núi Sạn

Nhà Thờ Tin Lành Núi Sạn

Địa chỉ: 56, tổ 14, Tây Nam, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang
Điện thoại: (058) 383-2362

Quản nhiệm:  NTĐ Trần Thị Liễu

Số điện thoại: 091-410-3542

Email: paultlieu@yahoo.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA