Nhà Thờ Tin Lành Nha Trang

Địa chỉ: 29 Lê Thành Phương, P. Vạn Thắng, TP. Nha Trang

Điện thoại: (058) 382-3030
Email: httlnhatrang@yahoo.com

Quản nhiệm: MS Phạm Sính

Số điện thoại:0168-535-3210

Email: sinhphamak@yahoo.com

Phụ tá: MsNc Nguyễn Đức Dũng

Số điện thoại:098-333-6200

Email: dddung7@yahoo.com

TÔI MUỐN TIN CHÚA