Nhà Thờ Tin Lành Ninh Hòa

Địa chỉ: 471 Trần Quý Cáp, Thị Trấn Ninh Hòa, Khánh Hòa

Điện thoại: (058) 384-4105
Email: msconghn@yahoo.com

Quản nhiệm: MS Hoàng Nhị Công

Số điện thoại:090-577-0730

Email: msconghn@yahoo.com

Phụ tá: MsNc Ngô Ngọc Tuấn

Số điện thoại:0166-822-4746 hoặc (058) 350-6971

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA