Nhà Thờ Tin Lành Diên Khánh

Địa chỉ: 190 Lạc Long Quân, TT. Diên Khánh, H. Diên Khánh, Khánh Hòa

Điện thoại: (058) 3850924
Email: dienkhanhchurch@yahoo.com

Quản nhiệm: MsNc Huỳnh Hữu Nghĩa

Số điện thoại:098-630-3681

Email: huynhhuunghia256@gmail.com

Cgsự: Thầy Hoàng Châu Sơn

Số điện thoại:090-516-6750

Email: son_chau-hoang@yahoo.com.vn

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA