Nhà Thờ Tin Lành Dục Mỹ

Địa chỉ: QL.26, Thôn Tân Lập, Xã Ninh Sim, H. Ninh Hòa, Khánh Hòa

Điện thoại: (058) 384-8155

Quản nhiệm: MS Nguyễn Thanh Trà

Số điện thoại:0168-612-2910

Email: thanhtra_myca@yahoo.com

Phụ tá: TĐ Võ Minh Bảo Ngọc

Số điện thoại:093-477-4777

Email: simonphiero@yahoo.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA