Nhà Thờ Tin Lành Quảng Hòa

Địa chỉ: Xã Cam Thành Nam, Thị Xã Cam Ranh

Điện thoại: 058. 3857001

Quản nhiệm: MS Đỗ Sơn Thái

10C/34 Đường Hương Lộ, Khóm Sơn Hải, Phường Vĩnh Thọ

Số điện thoại: 058. 3833654

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA