Nhà Thờ Tin Lành Phú Quốc

Địa chỉ: Ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, H. Phú Quốc
Điện thoại: (077) 399-6512
Email: httlphuquoc@yahoo.com

Quản nhiệm: MsNc Lê Minh Trí

Số điện thoại: 090-972-3478

Email: triemmanuel2003@yahoo.com

Hình ảnh

HTPhuQuoc_top

TÔI MUỐN TIN CHÚA