Nhà Thờ Tin Lành Đá Nổi

Địa chỉ: 483 Ấp Đá Nổi B, xã Thạnh Đông, H. Tân Hiệp
Điện thoại: (077) 383-5649
Email: httldanoi@gmail.com

Quản nhiệm: TĐ Nguyễn Chí Tâm

Số điện thoại: 090-731-5909

Email: nguyenchitampq@gmai.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA