Nhà Thờ Tin Lành Tân Hiệp

Địa chỉ: 363 QL 80, ấp Đông Lộc, xã Thạnh Đông, H. Tân Hiệp
Điện thoại: (077) 383-5128

Quản nhiệm: MS Nguyễn Bình Tín

Số điện thoại: 091-572-2116

Email: giosuebiti@yahoo.com

Hình ảnh

th

TÔI MUỐN TIN CHÚA