Nhà Thờ Tin Lành Hòn Đất

Địa chỉ: Lô 119, 119A Khu phố Chòm Sao, TT. Hòn Đất, H. Hòn Đất
Điện thoại:
Email: tinlanhhondat@gmail.com

Quản nhiệm: MsNc Lê Thiện Ngôn

Số điện thoại: 090-9000-960

Email: lethienngon2211@yahoo.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA