Nhà Thờ Tin Lành Hòa Ninh

Địa chỉ: Ấp Hòa Lợi, xã Hòa Ninh H. Long Hồ

Điện thoại: (070) 385-9820

Quản nhiệm: MS Nguyễn Thành Kính

Số điện thoại:090-967-6334, mskinh@yahoo.com

Phụ tá: TĐ Nguyễn Hoàng Nguyên

Số điện thoại:090-998-0605, nhu_nguyen3052008@yahoo.com

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA