Nhà Thờ Tin Lành Hậu Nghĩa

Địa chỉ: 177H đường 3 tháng 2, Ô 3 khu A, TT. Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa,
Điện thoại: (072) 385-1565
Email: linhphamkhac@gmail.com

Quản nhiệm: TĐ Phạm Khắc Lĩnh

Số điện thoại: 098-777-3210

Email: linhphamkhac@gmail.com

Hình ảnh

hn

TÔI MUỐN TIN CHÚA