Nhà Thờ Tin Lành Cần Giuộc

Địa chỉ: QL. 50, ấp Trị Yên, xã Tân Kim, H. Cần Giuộc
Điện thoại: (072) 387-4215

Quản nhiệm: MS Trần Thanh Dũng

Số điện thoại:090-376-0548

Email: revdungkh@gmail.com

Phụ tá: MsNc Trần Minh Hiền

Số điện thoại:090-780-8095 hoặc (072) 387-5963

Hình ảnh

TÔI MUỐN TIN CHÚA