Nhà Thờ Tin Lành Mộc Hóa

Địa chỉ: 111 Đốc Binh Kiều, P.2, TX.Kiến Tường
Điện thoại: (072) 384-1581
Quản nhiệm: MsNc Nguyễn Thiên Tài

Số điện thoại:098-315-9090

Email: thientairs@yahoo.com

Phụ tá: MsNc Nguyễn Hiền Triết

Số điện thoại:098-664-9493

Email: nguyenhientriet@gmail.com

Hình ảnh:

mh

TÔI MUỐN TIN CHÚA