Nếu Không Có Thượng Đế P2

Cách thứ hai Thượng Đế bày tỏ cho con người ấy là qua dân tộc Do Thái.

Tôi xin nhường lời lại cho Josh McDowell:

“Khoảng 4000 năm trước đây, Thượng Đế đã gọi một người tên Áp-ram, dạy ông phải lìa quê hương xứ sở nơi ông đang sinh sống và ban cho ông những lời hứa này: “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cũng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả người nào rủa sả ngươi và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước” (Sáng-thế Ký 12:2,3).

“Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Hãy nhướng mắt lên nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây: Vì cả xứ nào ngươi thấy ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời” (Sáng-thế Ký 13:14, 15).

“Nói khác đi, Thượng Đế đã hứa ban cho Áp-ram: 1. Một dân tộc lớn; 2. Một danh tiếng lớn; 3. Trở thành một nguồn phước cho mọi dân tộc; 4. Và một xứ sẽ thuộc về hậu duệ ông mãi mãi.

“Nhiều thế kỷ sau khi Thượng Đế hứa những điều này với Áp-ram, thì một dân lớn đã thành hình đông đến mấy triệu. Họ tiến vào Đất Hứa dưới quyền lãnh đạo của Môi-se và Thượng Đế cảnh cáo rằng nếu họ không vâng lời Ngài thì Ngài sẽ dùng nhiều dân tộc khác đuổi họ khỏi xứ ấy. Ngài báo trước rằng họ sẽ bị tan lạc khắp thế giới, làm khách lạ tại các nước mà họ không hề quen biết, và sẽ không bao giờ tìm được sự yên nghỉ khi lưu lạc rày đây mai đó. Dầu vậy Thượng Đế vẫn thành tín, Ngài hứa sẽ đưa họ về xứ của họ.

“Lịch sử đã phán quyết như thế nào? Tuy đã được cảnh cáo, dân Do Thái vẫn sa vào tội thờ hình tượng và họ đã bị đuổi khỏi tổ quốc mình. Năm 606 TCN, vua Ba-by-lôn là Nê-bu-cát-nết-sa đã bắt dân Do Thái đày sang Ba-by-lôn, và đến năm 588-586 TCN sau một cuộc vây hãm dài ngày đã tiêu huỷ kinh đô Giê-ru-sa-lem cùng đền thờ tại đó. Đó là lần lưu đày thứ nhất. Tuy nhiên 70 năm sau, vào những năm 537-536 TCN Thượng Đế cho phép số người còn sót lại hồi hương trở về xứ như lời Ngài đã hứa. Lần lưu đày thứ hai, vào năm 70 SCN dưới quyền tướng Titus người La Mã, toàn dân Do Thái đã bị đuổi ra khỏi tổ quốc họ và thành phố Giê-ru-sa-lem bị huỷ phá tan tành.

“Suốt gần 1900 năm, dân Do Thái đã lưu lạc lang thang khắp thế giới như những khách lạ, bị bách hại từ khắp mọi phía. Thảm nạn này lên đến tột đỉnh trong Thế Chiến II, khi 6 triệu người Do Thái bị tàn sát trong các trại tập trung của Đức quốc xã.

“Vượt qua bao bất đồng cản trở, quốc gia Do Thái lại hồi sinh vào ngày 14 tháng 5 năm 1948, và người Do Thái từ khắp bốn phương trời đã trở về xứ của họ. Từ năm 1948 họ vẫn tồn tại qua nhiều tranh chấp khủng khiếp, kể cả Cuộc Chiến Tranh Sáu Ngày năm 1967 và Cuộc Chiến Tranh Cho Ngày Thánh năm 1973.

“Qua những biến cố vừa kể, người Do Thái đã không hề bị tiêu diệt hay bị mất dân tộc tính. Lịch sử đã chứng minh rằng bất kỳ một dân tộc nào từ bỏ tổ quốc ra đi thì chỉ 5 thế hệ sau sẽ mất đi dân tộc tính, bị cuốn hút vào nền văn hoá mới, nhưng dân Do Thái vẫn tồn tại như một thực thể phân biệt.

“Chẳng những họ còn tồn tại, mà các dân tộc từng bách hại ngược đãi họ như dân Mô-áp, A-môn, Ê-dôm và nhiều dân tộc khác nữa đều đã bị tiêu diệt hoặc mất gốc.

“Có bao giờ bạn nghe nói một người Thuỵ Điển gốc Mô-áp? Một người Nga gốc Ba-by-lôn, một người Đức gốc Ê-đôm? Hay một người Mỹ gốc A-môn? Không bao giờ! Các dân tộc ấy đều đã bị nhiều nền văn hoá và chủng tộc khác nuốt mất rồi.

“Hẳn bạn đã từng nghe nói một người Thuỵ Điển gốc Do Thái? Một người Đức gốc Do Thái hay một người Mỹ gốc Do Thái chứ? Có! Đúng như lời tiên tri, lý lịch của họ đã không hề bị mất đi.

“Thượng Đế của Kinh Thánh là thành tín Ngài đã chứng minh sự hiện hữu lẫn lòng thành tín của Ngài bằng cách đối xử với dân Do Thái như một dấu hiệu khách quan cho thế giới đều thấy.”

Nhưng cách thứ ba Thượng Đế bày tỏ cho chúng ta rõ ràng hơn cả là chính Ngài đã đến với chúng ta trong thân xác con người: Chúa Giê-xu chính là Thượng Đế đến với con người. 

Có ai như Ngài đã tự xưng mình là Thượng Đế và đã thách thức nếu không tin lời Ngài nói thì hãy xem việc Ngài làm. Chỉ bởi lời phán Ngài đã khiến người bệnh được lành, người què được đi, người câm được nói, người mù được sáng, người chết được sống lại. Ngài đã chứng tỏ uy quyền trên thiên nhiên. Ngài hoá năm cái bánh, hai con cá cho hơn năm ngàn người ăn. Ngài đi bộ trên mặt nước. Ngài quở bão tố khiến phải yên lặng. Ngài chứng tỏ quyền năng trên thế giới vô hình khi đuổi quỉ, trừ tà ma…

Không ai sống một cuộc đời đạo hạnh như Ngài, có lần Ngài đã thách thức những kẻ ghen ghét vì ganh tị với Ngài rằng: “Có ai bắt ta thú tội được chăng?” Ngài không phải là hạng đạo đức xa lánh xã hội, sống đời ở ẩn, nhưng Ngài đã tiếp xúc, đã đến với mọi hạng người và đã biến cải những kẻ cướp, những gái điếm, những kẻ gian ác bóc lột nên người ngay lành, những người khôn ngoan chức trọng cũng xin làm môn đệ Ngài.

Không ai giảng dạy như Ngài. Ngài không cậy uy quyền của ai mà luôn nói bằng uy quyền của chính Ngài. Ngài thường phán: “Ta bảo, ta phán cùng các ngươi…” để dạy người ta cách phải sống.

Có ai đã tuyên bố như Ngài rằng Ngài có quyền tha tội, rằng cuộc đời của mỗi người, số phận của mỗi người, hạnh phúc hay khổ đau trong đời này và cả đời sau đều tuỳ thuộc người đó có bằng lòng tin thờ Ngài là Thượng Đế, hay không?

Nhưng lời tự chứng hùng hồn nhất của Ngài chính là sự phục sinh của Ngài. Khi còn sống trên đất, Ngài đã nói trước Ngài sẽ chết cách nào, sau đó đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại, và sự thật đã xảy ra như lời Ngài đã phán. Có ai như Ngài!

Không thể cho rằng Chúa Giê-xu chỉ là một nhân vật tưởng tượng hay huyền thoại, vì như vậy phải chứng minh hàng trăm ngàn người sống đồng thời với Ngài cũng là những nhân vật huyền thoại. Vì họ đã theo Ngài, tin Ngài, tôn thờ Ngài và nhận biết Ngài là Thượng Đế. Sử sách ghi rõ rằng họ đã có ảnh hưởng lớn trên đế quốc La Mã thời bấy giờ. Họ đã sẵn sàng chết để làm chứng cho nhân vật Giê-xu lịch sử ấy. Và cho đến ngày nay tiếp nối họ, hàng triệu triệu người già trẻ lớn bé, thuộc mọi thành phần xã hội của mọi sắc dân trên thế giới đã kinh nghiệm Chúa Giê-xu thực hữu qua cuộc đời được biến cải bởi quyền năng của Ngài, vì Ngài là Chúa Hằng Sống. Và đừng quên sự giáng sanh của Ngài đã chia đôi dòng lịch sử nhân loại. Không hề có ai suốt từ thời cổ đại lại có nhiều chứng cứ lịch sử như Chúa Giê-xu.

Chúa Giê-xu chính là Thượng Đế đến với con người. Chúng ta phải nghe và tin theo lời Ngài phán.

Chúa Giê-xu cho bạn và tôi biết rằng chúng ta khổ đau vì chúng ta là tạo vật của Thượng Đế nhưng đã sống xa cách Ngài. Chẳng những thế, chúng ta còn sống trong tội lỗi, phạm biết bao điều xấu xa gian ác chống nghịch Thượng Đế. Ngài là Đấng Thánh Khiết và Công Chính phải hình phạt chúng ta. Loài người bị hư mất ngay trong bản chất, những việc làm, tư tưởng, lời nói xấu xa tội lỗi đang huỷ hoại cuộc đời con người; và vì xa cách Thượng Đế nên con người bất lực, không thể tìm được ý nghĩa, mục đích, giá trị thật cho đời sống. Số phận chúng ta là chết và hư mất.

Nhưng Thượng Đế còn là Đấng Yêu Thương. Ngài ghét tội lỗi nhưng yêu tội nhân. Ngài không muốn chúng ta sống khổ đau và chết mất trong tội lỗi. Ngài muốn thay đổi bản chất bại hoại của chúng ta. Ngài muốn chúng ta được sống với Ngài là Đấng dựng nên chúng ta, Đấng cầm quyền cai trị cả vũ trụ, Đấng đang cầm giữ sự sống và sự chết của chúng ta.
Nhưng con người tội lỗi không thể nào sống chung với Đấng Thánh được. Chúa Giê-xu đem đến cho chúng ta một tin mừng ấy là Thượng Đế đã có một giải pháp để hình phạt tội lỗi mà vẫn cứu được tội nhân:

Chúa Giê-xu đã đến trần gian tội lỗi này và minh chứng Ngài chính là Thượng Đế. Ngài cho biết mục đích Ngài đến thế gian là để chết thế con người. Sự chết của Ngài chính là hình phạt của Đấng Thánh đối với tội lỗi con người. Ai bằng lòng tin rằng Ngài chết vì tội của người ấy, Ngài đã chịu thay án phạt của Thượng Đế dành cho tội lỗi của người ấy, thì trước mặt Thượng Đế người ấy được tha tội, được nhận làm con của Thượng Đế và Thượng Đế ở cùng. Có thể ví điều này như một quan án công chính đã tuyên án tử hình bị cáo mà bị cáo ấy lại chính là con mình đã phạm tội đáng chết; sau đó ông đã bằng lòng chịu án chết thay con.

Bằng chính sự sống lại, Ngài minh chứng sự chết của Ngài không như sự chết của bao người.

Dù chúng ta không thể hiểu hết được, ngay cả khó chấp nhận được, chúng ta cũng phải lựa chọn vâng theo lời Ngài vì Ngài đã minh chứng Ngài chính là Thượng Đế. Cũng như khi bị bệnh, chúng ta vâng theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, phải uống thuốc nào, ăn ngủ sinh hoạt ra sao, dù chúng ta không hiểu và cũng không muốn uống thuốc đắng. Chúng ta vâng theo vì biết ông ấy là một bác sĩ tài giỏi đã từng chữa lành nhiều người và chính chúng ta cũng muốn khỏi bệnh.

Đó là những lý do khiến tôi đồng ý với Pascal, rằng giải pháp cho những bế tắc, cho tình trạng khốn cùng của con người, của tôi, của bạn chính là chúng ta phải nhận biết Thượng Đế và sống với Đấng đã dựng nên mình. Con người đã tìm kiếm giải pháp cho mình trong khoa học kỹ thuật, kinh tế chính trị, giáo dục, triết lý và ngay cả trong những tôn giáo huyền bí mê tín… Tất cả chỉ là sản phẩm của con người và kết quả thực tế đã chứng minh cho chúng ta rồi.

Cảm ơn bạn đã đọc những lời giải thích dài dòng của tôi. Tôi đã tiếp nhận Chúa Giê-xu và được chữa lành. Chúa đã ban cho tôi cuộc đời có ý nghĩa, có mục tiêu. Ngài đã đem đến cho đời sống tôi một giá trị mới. Ngài ban cho tôi niềm vui, sự trông cậy hy vọng trong tương lai đời đời. Tôi đã kinh nghiệm sự hiện diện dẫn dắt, bảo hộ của Ngài: quyền năng Ngài biến cải cuộc đời tôi như hàng triệu người trên thế giới thật lòng tin Ngài đã kinh nghiệm.

Còn bạn? Bạn muốn tiếp tục cuộc sống không có Thượng Đế, tự lừa dối mình như nhiều người đang sống với niềm tin “không có Thượng Đế”, hay phải tự tạo một “Thượng Đế” cho mình?
Mong bạn bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu

Thượng Đế đã đến với bạn.

Bạn hãy thành tâm thưa với Ngài:

Lạy Chúa Giê-xu.
Con tin Ngài là Thượng Đế, là Đấng Tạo Hoá
đã tạo dựng loài người chúng con.
Hôm nay con thành tâm xin Ngài tha tội cho con
vì đã sống cuộc đời từ chối Ngài,
sống trong tội lỗi, làm nhiều điều xấu xa gian ác chống lại Ngài.
Con tin Ngài đã đến trần gian này chết thay vì tội của con.
Xin Ngài nhận con làm con của Ngài, cho con
được sống có Ngài và với Ngài.
Con hết lòng cảm tạ Ngài.
Trong danh Chúa Giê-xu.
A-men

Nếu bạn thật lòng thưa với Ngài và sống với quyết định này. Thượng Đế là Đấng hiện hữu, Đấng biết mọi sự sẽ chứng cho lòng thành của bạn và sẽ bày tỏ Ngài cho riêng bạn.

Để hiểu rõ hơn về Ngài xin bạn tìm đọc Kinh Thánh là bức thư Ngài đã gởi cho loài người chúng ta. Và để có thể thông công với những người đã tin theo Chúa Giê-xu, xin bạn hãy liên hệ với nhà thờ Tin Lành nào gần nơi bạn ở hay với các tín hữu nào bạn biết đã tin nhận Ngài. Họ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn cuộc sống mới làm con Thượng Đế và sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn.

TÔI MUỐN TIN CHÚA