Làm Thế Nào Tôi Nhận Được Sự Tha Thứ Từ Thượng Đế?

Làm thế nào tôi nhận được sự tha thứ từ Thượng Đế?
Trả lời: Công vụ 13:38 cho biết: “Bởi vậy, hỡi anh em của tôi, tôi muốn anh em biết rằng nhờ Chúa Giê-xu mà sự tha tội được rao truyền cho anh em.”

Sự tha thứ là gì và tại sao tôi cần nó?
Từ ngữ tha thứ có nghĩa là tẩy xóa một bảng viết sạch sẽ, tha thứ, xóa nợ. Khi chúng ta phạm lỗi với ai, chúng ta tìm kiếm sự tha thứ để mối quan hệ được phục hồi. Sự tha thứ không là đặc ân vì người xứng đáng được tha. Không một ai xứng đáng được tha thứ. Sự tha thứ là một nghĩa cử của tình yêu thương, lòng thương xót và ân điển. Sự tha thứ là một quyết định không còn lưu lại điều gì chống nghịch người khác mặc dầu họ đã làm điều ấy với bạn.

Kinh Thánh nói với chúng ta rằng tất cả đều cần sự tha thứ từ Thượng Đế. Tất cả chúng ta bị tội lỗi ràng buộc. Truyền đạo 7:20 cho biết: “Không có một người công bình nào trên đất mà làm điều phải và không hề phạm tội.” I Giăng 1:8 nói: “Nếu chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta tự lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.” Tất cả tội lỗi chủ yếu là sự bất tuân, chống nghịch với Thượng Đế Thi Thiên 51:4 Kết quả chúng ta hết hi vọng cần sự tha thứ của Thượng Đế. Nếu tội của chúng ta không được tha chúng ta sẽ trả giá chịu đau khổ đời đời về những hậu quả của tội lỗi –  Ma-thi-ơ 25:46; Giăng 3:36

prayer-peace

Tha thứ – Làm cách nào tôi được tha thứ?
Tạ ơn Chúa, Thượng Đế đang yêu thương và giàu lòng thương xót – mong muốn tha thứ hết tội cho chúng ta. II Phi-e-rơ 3:9 nói với chúng ta: “… Ngài nhẫn nại với bạn, không muốn một ai bị hư mất, nhưng cho mọi người đến ăn năn.” Thượng Đế mong tha thứ cho chúng ta vì thế Ngài cung cấp cho sự tha thứ. Sự chết là hình phạt duy nhất cho tội lỗi chúng ta. Nữa câu đầu của Rô Ma 6:23 cho biết: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết…” Sự chết đời đời là những gì mà chúng ta kiếm được cho tội lỗi chúng ta. Thượng Đế trong chương trình trọn vẹn của Ngài đã trở thành người – Chúa Giê-xu Christ. – Giăng 1:1-14. Chúa Giê-xu đã chết trên cây thập tự gánh lấy hình phạt chúng ta đáng phải chịu – sự chết. II Cô-rinh-tô 5:21 dạy chúng ta: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” Chúa Giê-xu đã chết trên cây thập tự nhận lấy hình phạt đáng ra chúng ta phải chịu. Vì là Thượng Đế, sự chết của Chúa Giê-xu đã cung cấp sự tha thứ tội cho toàn thể nhân loại.

I Giăng 2:2 có chép: “Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.” Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết báo tin sự chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và sự chết – I Cô-rinh-tô 15:1-28. Ngợi khen Thượng Đế qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Nữa phần sau của Rô Ma 6:23: “…Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời qua Giê-xu Christ cứu chúa chúng ta.”

alone-16371
Bạn có muốn tội của bạn được tha thứ?

Bạn có cảm thấy tội lỗi dai dẳng mà hình như bạn không thể từ bỏ? Sự tha thứ tội cho bạn là điều chắc chắn nếu bạn đặt đức tin vào Giê-xu Christ là Cứu Chúa của bạn. Ê-phê-sô 1:7 “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài.” Chúa Giê-xu đã trả nợ cho chúng ta vì thế chúng ta có thể được tha. Tất cả các bạn làm là cầu xin Thượng Đế tha thứ qua Chúa Giê-xu, tin rằng Chúa Giê-xu đã chết là trả cho sự tha tội của bạn và Ngài tha thứ cho bạn.

Giăng 3:16-17 chứa những thông điệp kỳ diệu này: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.”

From-the-Pastor-Mar-24-2013

Tha thứ – Có thật dễ dàng không?
Vâng thật dễ dàng. Bạn không thể tìm sự tha thứ từ Thượng Đế. Bạn không thể trả cho sự tha tội của bạn từ Thượng Đế. Bạn chỉ tiếp nhận sự tha thứ bằng đức tin qua ân điển và sự thương xót của Thượng Đế.

Nếu bạn muốn chấp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn và nhận sự tha thứ từ Thượng Đế, đây là lời cầu nguyện mà bạn có thể nói: “Lạy Chúa, con biết con có tội chống nghịch Ngài nên đáng bị hình phạt, nhưng Chúa Giê-xu đã gánh lấy hình phạt thay cho con nhờ đó trong đức tin vào Chúa Giê-xu con được tha thứ. Con xin từ bỏ tội lỗi của con và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và sự tha thứ của Ngài. A-men!

Nếu bạn thật lòng nói lời cầu nguyện trên đây với Chúa Giê-xu. Thì ngay giờ này bạn được chính Đức Chúa Trời gọi bạn là con của Ngài – Giăng 1:12. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm nhiều điều lạ lùng trên đời sống bạn kể từ khi bạn mời Ngài làm Chủ cuộc đời mình. Chúng tôi xin hoan nghênh bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn những bước đầu tiên trên con đường theo Chúa.

Quý vị cũng hãy mạnh dạn tìm ngay một Hội Thánh Tin Lành gần nơi ở của mình để được hướng dẫn thêm về Chúa và cùng anh em thờ phượng Chúa. Xin hoan nghênh và chúc mừng quý vị gia nhập gia đình của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *