Chương 1: Khởi Đầu Của Tôn Giáo Ba-by-lôn (Phần 10)

Sự Phát Triển Của Tôn Giáo Babylon

Khởi Đầu Của Tôn Giáo Ba-by-lôn (Phần 10)

C. Tôn Giáo Thờ Nữ Thần Và Sự Phát Triển Của Nó

Khi tôn giáo Ba-by-lôn phát triển từ vùng Trung Đông sang các khu vực lân cận, thì sự thờ phượng nữ thần cũng được truyền bá. Đặc biệt, Sơ-mi-ra-mít được người dân địa phương trong mỗi vùng gọi với nhiều tên khác nhau, vì vậy nữ thần này bắt đầu có nhiều tên gọi khác. Người Ba-by-lôn gọi Sơ-mi-ra-mít là I-nan-na (nữ vương trên trời) hoặc Ít-ta. Ở Phoenicia (hôm nay là Y-sơ-ra-ên, Lê-ba-non, và phía Đông của Sy-ri), nữ thần này được gọi là Át-tạt-tê. Khi tên này được dịch sang tiếng Hê-bơ- rơ, nữ thần này được gọi là A-sê-ra (Xuất hành 34:11- 13; Phục Truyền 7:5) hoặc Át-tạt-tê (Thẩm Phán 2:12- 13; 1 Các Vua 11:5; 23:13) ở Ca-na-an và các vùng lân cận. Ngoài ra, người Ba Tư còn gọi nữ thần này là A-na- hi-ta, và người Ai Cập gọi nàng là I-si.

Khi tôn giáo Ba-by-lôn (Sơ-mi-ra-mít) tràn vào châu Âu, người Hy-lạp gọi nữ thần này là Ác-tê-mít. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng người Ê-phê-sô gọi nơi thờ phượng nữ thần Ác-tê-mít là ‘Đền thờ của đại nữ thần Ác-tê-mít’ (Công Vụ 19:24-28). Người Rô-ma gọi nữ thần này là Đi-an-na hoặc Ma-đon-na (tiếng I-ta-ly nghĩa là Quí bà của tôi, nữ thần tối cao), và ở La-tin gọi nàng là Mẹ Đô-mi- na. Người Đức gọi nàng là Hẹc-tha, và người Scandinavia gọi nàng là Đê-sai.

8

9

Hình5. A-sê-ra ở Giu-đa

Hàng ngàn những tượng A-sê-ra được tìm thấy ở Ca-na-an, phần lớn có tóc
ngắn và quăn, với đôi tay trên ngực. Judean Pillar-figurine, Iron Age

10

Hình 6. I-si ở Ai-cập

I-si đang bồng con trai của nàng là Ho-rút, người đang đội vương miện hình rắn hổ mang. Thế kỉ thứ 7 TCN, Ai-cập. Viện bảo tàng nghệ thuật Walter. Baltimore. Licensor : Jeff Kubina (CC BY-SA 2.0).

11

Hình 7. Đi-an-na ở Rô-ma
Đi-an-na với hình trăng lưỡi liềm trên đầu. Nàng được biết đến như một nữ thần mặt trăng và săn bắn. Hình trang trí này được khắc ở mặt trước của cung điện lớn nhất Amalienburg ở Nymphenburg nước Đức.Amalienburg. Nymphenburger Park, Germany. Licensor: Usien (CC BY-SA 3.0).

Người ta thờ phượng nữ thần này nhiều đến nỗi nguồn gốc của sự thờ phượng nữ thần vẫn còn tồn tại trong thời kì hiện đại. Đại hội Ô-lym-píc hiện đại xuất phát từ lễ hội mùa gặt của người Hy-lạp cổ đại dâng lên cho nữ thân Ạc-tê-mít. Ngọn đuốc Ô-lym-píc là một hình thức của sự thờ phượng nữ thần tối cao. Khi trò chơi Ô- lym-píc được tổ chức, vả khi chúng ta thấy qua các phương tiện thông tin đại chúng mọi người từ khắp các nước tụ họp và reo mừng, chúng ta một lần nữa xác nhận răng: nguồn gốc của tôn giáo Ba-by-lôn tiếp tục tồn tại cách bền bỉ đến ngày hôm nay.

12

Hình 8. 2010, Ngọn đuốc Olympic (Olympia của Hy-lạp) Singapore 2010

Olympic thanh niên mùa hè, tiếp đuốc, Olympia, Hy-lạp. Licensor: Rosso Robot (CC BY-SA 3.0).

13

Hình 9. 1988, Ngọn đuốc Olympic (Seoul)

Seoul 1988 Olympic mùa hè, ngọn đuốc lễ hội, Hàn Quốc

Liên quan đến điều này, chúng ta cũng có thể tìm thấy dấu vết của sự thờ phượng nữ thần từ tượng Nữ Thần Tự Do ở New York, Bắc Mỹ. Triết học Hy-lạp, nơi phát sinh chủ nghĩa nhân đạo, được phản ánh qua tượng Nữ Thần Tự Do. Như chúng ta thấy ở những hình ảnh bên dưới, tượng Nữ Thần Tự Do rất giống với tượng A-thê-na của Hy-lạp. Hai tượng này gần như tương tự nhau về hình dạng của vương miện họ đội trên đầu, hình dạng chiếc váy họ mặc, với hình ảnh nữ tính mạnh mẽ và thông minh. A-thê- na, nữ thần của sự khôn ngoan và chiến tranh, là nữ thần bảo vệ của thành A-thên ở Ai-cập, và nữ thần này đóng một vai trò quan trọng trong triết học và tư tưởng Hy-lạp. Hình ảnh nữ thần này được phục hồi cách hoàn toàn ở tượng Nữ Thần Tự Do, một tay nàng cầm một ngọn đuốc ám chỉ sự giác ngộ và lí luận của con người, tay kia nàng nàng cầm bản Tuyên ngôn độc lập.

15

Hình 10. A-thê-na ở Hy-lạp Parthenon

Copy. Athens, Greece. Licensor: William Neuheisel (CC BY2.0).

14

Hình 11. Tượng Nữ Thần Tự Do (New York)

Tượng Nữ Thần Tự Do kế thừa nữ thần A-thê-na. 1886 A.D., Liberty Island, New York, U.S.. Licensor: Elcobbola (CC BY-SA 3.0).

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *