Điều Gì Bảo Đảm Tôi Được Sự Sống Đời Đời?

Điều Gì Bảo Đảm Tôi Được Sự Sống Đời Đời?

Trả lời: Khi con người đặt đức tin ở Chúa Cứu Thế Giê-xu là Cứu Chúa của mình, họ có được mối giao thông với Đức Chúa Trời – mối giao thông này bảo đảm cuộc sống vĩnh hằng trên thiên đàng cho họ. Giu-đe 1 có chép: “Vả, nguyền Ðấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được”. Quyền năng của Đức Chúa Trời có thể giữ cho con cái Chúa khỏi sa ngã. Đó là hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài, chứ không phải chúng ta để quyết định được đứng cùng chúa. Sự sống vĩnh hằng của ta có được là vì Chúa muốn giữ ta bên Ngài, chứ không phải vì ta kiếm được sự cứu rỗi.

Best wallpaper database with wallpaper, fantasy, place

Đức Chúa Giê-xu Christ đã công bố: “Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Ðấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha” – Giăng 10:28-29. Ta nằm trong lòng bàn tay của Chúa Cha và Chúa con. Liệu ai có thể lấy ta từ tay của Chúa?

Ê-phê-sô 4:30 nói rõ tín hữu là những người “được đóng ấn cho đến ngày cứu chuộc (đến thiên đàng)” Nếu tín hữu không có sự sống đời đời thì dấu ấn không có giá trị đến ngày ấy, mà chỉ có hiệu lực đến ngày ta lại mắc lỗi, đến ngày ta nghi hoặc đức tin của mình. Giăng 3:15-16 nói với chúng ta bất cứ ai tin Chúa Giê-xu Christ đều được “Sự sống đời đời”. Nếu một người được hứa cho sự sống đời đời nhưng sau đó bị lấy mất thì đó không phải là “Sự sống đời đời”. Nếu sự sống đời đời không bảo đảm cũng có nghĩa là những lời hứa về đời sống vĩnh hằng chép trong Kinh Thánh đều là giả dối.

maxresdefault

Luận cứ mạnh mẽ nhất về sự sống vĩnh hằng là Rô ma 8:38-39 “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Ðức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Ðức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta.”

heaven-child-god

Sự sống đời đời đặt nền tảng trên tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho những người Ngài đã cứu chuộc tội. Điều này có được là bởi huyết của Chúa Giê-xu Christ, lời hứa của Đức Chúa Cha và được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh.

Vì vậy, chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu mới đảm bảo cho bạn sự sống đời đời.

Nếu bạn muốn nhận quà tặng là sự sống đời đời trên thiên đàng từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay bây giờ:

  • Nếu bạn thật sự ăn năn (từ bỏ) tội lỗi của bạn,
  • Đặt đức tin của bạn nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu
  • Và tiếp nhận quà tặng sự sống đời đời
  • thì giờ đây bạn là con của Chúa mãi mãi!

Dưới đây là lời cầu nguyện gợi ý:

“Lạy Thượng Đế, con cám ơn Ngài đã ban cho con quà tặng sự sống đời đời. Con biết con là kẻ có tội không xứng đáng nhận điều đó, nhưng Ngài là Đấng yêu thương và cũng là Đấng công bình phải hình phạt tội nhân. Vì vậy Ngài đã ban Chúa Giê-xu để chết đền tội thay cho con. Giờ đây con xin ăn năn tội lỗi của con và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa và làm chủ đời sống con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A-men.”

Nếu đây là lời cầu nguyện chân thành từ tấm lòng của bạn, hãy xem Chúa Giê-xu hứa gì cho những ai tin Ngài:

“Quả thật, quả thật! Ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời” – Giăng 6:47

Xin hoan nghênh và chúc mừng bạn đã gia nhập gia đình của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn cũng hãy mạnh dạn tìm ngay một Hội Thánh Tin Lành gần nơi ở của mình để được hướng dẫn thêm về Chúa và cùng anh em thờ phượng Chúa.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *