Thế Giới Trong Tương Lai Sẽ Ra Sao?

Thế Giới Trong Tương Lai Sẽ Ra Sao?

Loài người sẽ cứ tiếp tục sống những ngày bình thường như thời gian vừa qua không?

Có gì thay đổi không?

Tình hình chính trị thế giới có gì mới?

Tình hình kinh tế chung sẽ ổn định không?

Còn tình hình tôn giáo thế giới thì sao?

Natural_Earth_projection

Đây là những câu trả lời, cho ta biết trước điều gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới, căn cứ trên Lời của Đấng Chủ tể của vũ trụ, vạn vật.

I. Ngài là ai?

1. Đấng Tạo Hóa, là Đức Chúa Trời: Ngài tạo dựng vạn vật, vũ trụ, trong đó có con người.

2. Đấng Toàn Tri: Ngài biết trước mọi sự, kể cả tương lai thế giới. Mọi sự đều ở trong chương trình của Ngài, cả quá khứ, hiện tại và tương lai.

3. Đấng Toàn Năng: Ngài có khả năng làm mọi điều Ngài nói trước; Ngài có khả năng cứu giúp và hình phạt.

II. Ngài phán dạy điều gì? 

Kinh Thánh ghi chép Lời của Ngài. Mọi Lời Ngài phán đều đã xảy ra. Không một lời nào không đúng, không ứng nghiệm. Từ những lời hứa cho con dân Ngài, đến những lời tiên tri về tình hình chung của thế giới, cả lời tiên tri về tình hình một số quốc gia; tất cả đều đúng. Không một lời nào không ứng nghiệm.

Tờ National Inquirer đã có lần (vào thập niên 70) liệt kê 61 lời tiên tri của 10 nhà tiên tri hàng đầu của thế giới, nói về những diễn biến sẽ xảy ra vào khoảng cuối năm ấy. Và cả 61 lời tiên tri đều sai hết.

Nếu có 8 lời tiên tri đúng liên tiếp thì tỷ lệ đúng của nó là 10 lũy thừa 16. Và không hề có người nào đã đạt được tiêu chuẩn này. Trong khi có hơn 2,000 lời tiên tri trong Kinh Thánh đã ứng nghiệm. Vì Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, không phải của loài người.

 1. Ngài nói trước điều gì về tình hình thế giới?

Các sách tiên tri thời Cựu ước chép từ cả ngàn năm trước như sách Đa-ni-ên, Ê-xê-chi-ên, Xa-cha-ri… đều đúng từng chi tiết.

Các lời tiên tri của Chúa Jê-sus nói trên núi Ô-li-ve – Mat 24, Mác 13, Lu 21 từ trên 2,000 năm trước đều vô cùng chính xác.

Lời tiên tri trong các thư tín của Sứ đồ Phao-lô – 1Cô-rinh-tô 15, 1Tê-sa-lô-ni-ca 4, 2Tê-sa-lô-ni-ca 2 cũng vậy. Đều đúng.

Sách Khải huyền chép bởi Sứ đồ Giăng, quãng 2,000 năm trước, và ngày nay, các diễn biến đã và đang xảy ra.

Trừ những lời nói về những diễn biến cuối cùng là sắp xảy ra, chờ cho đến đúng kỳ hạn sẽ xảy ra. Đức Chúa Trời có một chương trình từ ban đầu đến cuối cùng cho nhân loại. Mọi việc đều xảy ra vào đúng thời kỳ của nó.

2. Ngài nói gì về chương trình cứu rỗi nhân loại ?

Đức Chúa Trời biết trước, khi con người được tạo dựng, được sinh ra, họ sẽ phạm tội. Nên Ngài đã thiết lập một chương trình cứu chuộc nhân loại. Đó là, Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài phải vào đời, nhập thể làm người để mang lấy tội của nhân loại.

Lời tiên tri: (Ê-sai vào khoảng 700 năm trước )

“Này, một trinh nữ sẽ chịu thai, sinh một trai…” Ê-sai 7:14

“Vì có một Con Trẻ sinh cho chúng ta, một Con Trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là…”  Ê-sai 9:5

birth-of-jesus

“Thật Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, gánh sự buồn bực chúng ta…”

“Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người chúng ta được lành bệnh.” – Ê-sai 53:4, Ê-sai 53:5

Người phải chịu chết:

“… Dâng mạng sống mình làm tế lễ chuộc tội…” Ê-sai 53:10;

“… Người đã đổ mạng sống mình cho đến chết… đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho kẻ phạm tội.” – Ê-sai 53:12.

Chịu chết bằng cách đóng đinh trên thập tự: 

1,000 năm trước “Chúng nó đâm thủng tay và chân tôi.” – Thi thiên 22:16

ky-niem-su-thuong-kho-1

Kinh Thánh báo trước về Đức Chúa Giê-xu sống lại:

“Vì Đức Chúa Trời chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, Cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát.” – Thi 16:10

Và Chúa thực sự đã sống lại.

Lu-ca 24:6: “Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi.”

Lu-ca 24:34: “Chắc chắn Chúa sống lại rồi. Ngài vừa hiện ra với Si môn.”

1 Cô-rinh-tô 15:5-8: “Ngài hiện ra cho Sê pha rồi cho 12 sứ đồ. Ngài lại hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy cùng một lúc, phần đông vẫn còn sống, nhưng một vài người đã qua đời. Sau đó Ngài hiện ra cho Gia-cơ rồi cho tất cả các sứ đồ. Sau hết, Ngài cũng hiện ra cho tôi (Phao lô)…”

Jesus appeared to disciples

Đó là một số lời tiên tri trong Kinh Thánh đã ứng nghiệm được nêu lên làm ví dụ.

Về Kinh Thánh tiên tri, các bạn nên lưu ý:

Ê-sai 46:9, Ê-sai 46:10: “… Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác; Ta là Đức Chúa Trời, chẳng ai giống như Ta. Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, đã nói từ thuở xưa những sự chưa có. Ta đã phán: Kế hoạch của Ta sẽ thành tựu, và Ta sẽ thực hiện mọi điều Ta muốn.”

Đức Chúa Trời biết mọi sự cùng một lúc, cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúa thấy sự việc sẽ xảy ra từ muôn thuở về trước. Chúa biết nên Chúa nói, Chúa phán. Chúa không đoán như con người. Vì thế Kinh Thánh luôn luôn đúng.

Ta đã biết tất cả những lời tiên tri về Đức Chúa Giê-xu đều đã ứng nghiệm. Chỉ còn lại những điều chưa đến kỳ hạn trong chương trình của Đức Chúa Trời.

Đó là những lời tiên tri về Đức Chúa Giê-xu trở lại trần gian, và về ngày tận thế. Những lời này chắc chắn sẽ ứng nghiệm trong tương lai gần đây:

“Ta sẽ trở lại đón các con đi với Ta, để Ta ở đâu, các con cũng ở đó.” – Giăng 14:3

Jesus returns horse thru clouds every eye see Him

Đây không những chỉ là một lời nói trước, mà còn là một lời hứa, một lời kêu gọi tha thiết của Đức Chúa Giê-xu với các sứ đồ, các môn đồ là người tin, và cả cho những ai là người sẽ tin để đáp ứng lời kêu gọi trìu mến của Ngài.

Bạn hãy đáp ứng lời kêu gọi của Ngài. Bạn hãy nói: “Vâng, con muốn đi với Chúa để được sống trong vĩnh cửu với Ngài.”

Giải pháp dành cho bạn để được sống trong nơi Thiên đàng vĩnh cửu, nơi phước hạnh và không có khổ đau, tai họa là mở lòng ra để đón nhận Chúa Jêsus là con đường duy nhất đưa bạn trở về với Cha Thiên Thượng tại Thiên đàng. Chúa Giê-xu thật sự đã sống lại vinh hiển để những người tin Ngài nhận được sự cứu rỗi trong khi thế giới loài người sẽ đi đến một kết thúc kinh khiếp với rất nhiều tại vạ sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Bạn hãy tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của đời mình, hưởng ơn phước thật của Ngài cũng như trở về cùng Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng. Xin bạn dâng lên Chúa lời cầu nguyện sau:

“Kính lạy Cha Thiên Thượng con cám ơn Ngài đã ban cho con quà tặng sự sống đời đời. Con biết con là kẻ có tội không xứng đáng nhận điều đó, nhưng Ngài là Đấng yêu thương và cũng là Đấng công bình phải hình phạt tội nhân. Vì vậy Ngài đã ban Chúa Giê-xu để chết đền tội thay cho con. Giờ đây con xin ăn năn tội lỗi của con và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa và làm chủ đời sống con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A-men.”

Xin hoan nghênh và chúc mừng bạn gia nhập gia đình của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Bạn cũng hãy mạnh dạn tìm ngay một Hội Thánh Tin Lành gần nơi ở của mình để được hướng dẫn thêm về Chúa và cùng anh em thờ phượng Chúa.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

One thought on “Thế Giới Trong Tương Lai Sẽ Ra Sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *